Zdokonalujeme se v programování

PETR ČÍŽEKAktuálně

V průběhu měsíců únor až duben se naši studenti prvního ročníku oboru Elektrotechnika Slaboproud Martin Němec, Martin Sladký a Lukáš Zona zúčastnili na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity kurzu programování v jazyce Python. Kurz s názvem a zaměřením „Python …

Zapojili jsme se do projektu Pojďte s námi znakovat

PETR ČÍŽEKAktuálně

Ve středu 18. 5. se naši žáci 2. ročníku oboru Sociální činnost zúčastnili interaktivního workshopu s názvem Pojďte s námi znakovat, který pro ně zorganizovali pracovníci brněnské pobočky neziskové organizace Tichý svět. Žáci se tak měli možnost …

Navštívili jsme veletrh Ampér

PETR ČÍŽEKAktuálně

Minulý pátek navštívili naši žáci 1. a 2. ročníků elektrotechnických oborů veletrh Amper. Kromě prohlídky stánků ve třech pavilonech brněnského výstaviště čekala žáky také prezentace, kterou pro ně připravila naše partnerská firma TG Drives. Návštěva …

Navštívili jsme vědecké výukové centrum Bioskop

PETR ČÍŽEKAktuálně

Ve středu 18. května se naši žáci 1. a 2. ročníku oboru Průmyslová ekologie vydali v rámci výuky chemie do Univerzitního kampusu Bohunice. Čekal je tam bohatý program na téma Plasty kolem nás, který organizuje vědecké …

Vedeme žáky ke kritickému myšlení a toleranci

PETR ČÍŽEKAktuálně

V pondělí 16. 5. se naši žáci 1. a 2. ročníku zúčastnili workshopu na téma (dez)informace a předsudky o cizincích realizovaného pomocí projektu (DEZ)INFORMACE, který vznikl pod záštitou Integračního centra Praha. Zážitkovou a atraktivní formou vedl …

Národní finále soutěže Social Innovation Relay

PETR ČÍŽEKAktuálně

Naši žáci 3. ročníku oboru Ekonomika a podnikání, kteří v rámci předmětu Fiktivní firma založili firmu SmartCard, zaznamenali velký úspěch. Jejich nápad na sadu hracích karet zobrazujících různé emoce a určených pro děti s poruchou autistického …

Exkurze v partnerské firmě TG DRIVES Brno

PETR ČÍŽEKAktuálně

Ve čtvrtek 12. 5. se někteří naši vyučující odborných elektro předmětů zúčastnili exkurze ve firmě TG DRIVES Brno, s níž naše škola dlouhodobě spolupracuje. Firma poskytuje odborné stáže našim učitelům i odborné praxe našim žákům a …

Naši studenti získávají zkušenosti v Dublinu

PETR ČÍŽEKAktuálně

V neděli 8. 5. se zájemci z řad našich žáků 3. ročníku oborů Informační technologie, Sociální činnost a Ekonomika a podnikání vydali do irského Dublinu. V rámci projektu Erasmus+ je čeká třítýdenní praxe v místních firmách a jedinečná příležitost, …

Úspěšně jsme se zapojili do Firemních dnů JMK

PETR ČÍŽEKAktuálně

Dne 10. 5. 2022 proběhl v brněnském VIDA! Science centru Brno 2. ročník soutěže žákovských týmů Firemní dny Jihomoravského kraje. Naše žákyně 1. ročníku oboru Sociální činnost byly členkami dvou ze tří vítězných týmů: žákovské firmy …