Zapojili jsme se do projektu Pojďte s námi znakovat

Petr ČížekAktuálně

Ve středu 18. 5. se naši žáci 2. ročníku oboru Sociální činnost zúčastnili interaktivního workshopu s názvem Pojďte s námi znakovat, který pro ně zorganizovali pracovníci brněnské pobočky neziskové organizace Tichý svět. Žáci se tak měli možnost seznámit s prstovou abecedou a znakovým jazykem, které používají neslyšící, a osvojit si zásady správné komunikace s lidmi se sluchovým handicapem.

Na začátku workshopu se žáci dozvěděli základní informace o typech sluchového postižení a o možnostech komunikace s neslyšícími. Zjistili, jak správně navázat kontakt se sluchově handicapovanými a jak v komunikaci pokračovat. „Přednáška organizace Tichý svět mě naprosto nadchla. Už dřív jsem se zajímala o znakovou řeč, ale teprve díky této akci jsem se naučila, jak správně a přátelsky komunikovat s neslyšícími,“ chválí workshop Anna Janella Fego, žákyně třídy S2A.

Kromě základů znakové abecedy si žáci vyzkoušeli i odezírání ze rtů, a i když je tyto aktivity moc bavily, uvědomili si, jak těžké to lidé se sluchovým postižením mají. Asi nejvíce žáky zaujalo vystoupení jedné z mluvčích, která má sluchové postižení a zrakovou vadu a navzdory tomu zvládla vystudovat vysokou školu i založit rodinu. „Paní byla naprosto obdivuhodná,“ říká Adéla Kolářová, další žákyně třídy S2A, „hodně toho dokázala a se zrakovým i sluchovým handicapem zvládá péči o dvě malé děti!“

Naši žáci oboru Sociální činnost mohou v Tichém světě absolvovat svoji odbornou praxi ve 3. a 4. ročníku. Tato možnost připadá velice zajímavá i Lucii Koukolové, rovněž žákyni třídy S2A: „Uvažuji o tom, že na praxi ve 3. ročníku bych šla právě do Tichého světa nebo do nějaké podobné organizace, kde pracují se sluchově postiženými.“ Kromě odborné praxe mohou žáci také vypomáhat v Tichém světě jako dobrovolníci.

Projekt Pojďte s námi znakovat realizuje nezisková organizace Tichý svět, která vznikla v roce 2006 v Praze a v současnosti působí již v 10 krajích České republiky. Přispívá k integraci osob se sluchovým postižením do společnosti slyšících a poskytuje jim celou řadu služeb, např. tlumočení, odborné sociální a právní poradenství nebo sociální rehabilitaci – nácvik dovedností, které pomohou klientům v běžném životě. Organizace provozuje i Tichou linku –  službu založenou na online tlumočení do znakového jazyka či online přepisu mluvené řeči.