Vedeme žáky ke kritickému myšlení a toleranci

Petr ČížekAktuálně

V pondělí 16. 5. se naši žáci 1. a 2. ročníku zúčastnili workshopu na téma (dez)informace a předsudky o cizincích realizovaného pomocí projektu (DEZ)INFORMACE, který vznikl pod záštitou Integračního centra Praha. Zážitkovou a atraktivní formou vedl workshop žáky k tomu, aby se naučili ověřovat pravost informací na internetu, analyzovat mediální sdělení, rozvíjet kritické myšlení a toleranci. Díky interakci s lektorem cizincem poskytl workshop našim žákům také příležitost, aby se dozvěděli více informací o cizincích žijících na území České republiky.

Workshop začal neformální besedou našich žáků s lektorkami, které mají s životem cizinců v naší zemi velké zkušenosti: Veronika Kiruščanka učí cizince česky a sama je provdaná za cizince, Anna Demchuk pochází z Ukrajiny, ale studovat vysokou školu se rozhodla v České republice.

„Líbilo se mi, že jsme mohli oběma lektorkám klást spoustu dotazů a díky lektorce z Ukrajiny jsme se navíc dozvěděli řadu zajímavých informací o životě na Ukrajině, na které bychom jinde narazili jen těžko,“ okomentoval začátek workshopu Martin Procházka, žák 2. ročníku oboru Informační technologie.

V další části workshopu zhlédli žáci tři krátká propagační videa, která jsou v rámci informační kampaně s názvem Předsudky se šíří tam, kde nejsou fakta součástí projektu (DEZ)INFORMACE. Žáci si měli díky videím možnost uvědomit, že ne všechna mediální sdělení týkající se cizinců jsou pravdivá a že bychom k cizincům měli přistupovat bez předsudků a vždy bychom měli vzít v úvahu jejich odlišnou mentalitu.

„Došlo mi, že k nedorozumění mezi námi a cizinci může dojít prostě jen proto, že oni nevědí něco, co nám připadá naprosto samozřejmé,“ říká Eliška Nováková, žákyně 1. ročníku oboru Sociální činnost.

Velký zájem pak mezi žáky zaznamenala úniková online hra. Jejím námětem bylo seznámení Čecha a Vietnamky, a pokud se žáci chtěli dozvědět, jak se bude jejich vztah vyvíjet, museli na internetu vyhledávat různé informace, které se týkaly života cizinců v České republice. Cílem hry bylo, aby si žáci vyzkoušeli práci s důvěryhodnými informačními zdroji.

Žáci pracovali v týmech a tým, který hru zvládnul v nejkratším čase, získal věcnou cenou. „Můj tým vyhrál a všichni jsme dostali ponožky se super vzorem,“ neskrývá radost z vítězství Alexandra Vilímková, žákyně 1. ročníku oboru Sociální činnost.

Integrační centrum v Praze je nezisková organizace, která usiluje o to, aby naše hlavní město bylo domovem pro všechny, kdo se tu rozhodli žít, bez ohledu na to, z jaké země pocházejí.Centrum poskytuje cizincům širokou nabídku služeb: poradenství, kurzy češtiny pro dospělé i pro děti, tlumočení nebo adaptačně-integrační kurzy. Vytváří také jedinečný prostor pro setkávání aktérů na poli integrace cizinců v Praze – Regionální poradní platformu (RPP).