Poradenské pracoviště


Ať už potřebuješ poradit se studiem, svěřit se s nějakým problémem nebo prostě potřebuješ pomoc, jsme tu pro tebe.

Image

Mgr. Hana Svobodová

výchovná poradkyně

Konzultační hodiny dle domluvy

541 649 145
hana.svobodova@purkynka.cz

 • Provádím orientační šetření u žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost.
 • Připravuji návrhy na další péči o tyto žáky.
 • Poskytuji metodickou a konzultační pomoc pedagogickým pracovníkům školy.
 • Spolupracuji s rodiči nebo zákonnými zástupci žáků.
 • Zprostředkovávám informace o činnosti školy, školských poradenských a poradenských zařízeních, o jejich zaměření, kompetencích a možnostech využívání jejich služeb žáky a zákonnými zástupci žáků.
 • Podílím se na řešení problémů rodina – žák – škola.
Image

Mgr. Dana Šmerdová

výchovná poradkyně

Konzultační hodiny dle domluvy

541 649 262
541 649 136

 • Provádím orientační šetření u žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost.
 • Připravuji návrhy na další péči o tyto žáky.
 • Poskytuji metodickou a konzultační pomoc pedagogickým pracovníkům školy.
 • Spolupracuji s rodiči nebo zákonnými zástupci žáků.
 • Zprostředkovávám informace o činnosti školy, školských poradenských a poradenských zařízeních, o jejich zaměření, kompetencích a možnostech využívání jejich služeb žáky a zákonnými zástupci žáků.
 • Podílím se na řešení problémů rodina – žák – škola.

Chceš si raději promluvit s někým mimo školu?


Zavolej na Linku bezpečí
116 111
pomoc@linkabezpeci.cz