Exkurze v partnerské firmě TG DRIVES Brno

Petr ČížekAktuálně

Ve čtvrtek 12. 5. se někteří naši vyučující odborných elektro předmětů zúčastnili exkurze ve firmě TG DRIVES Brno, s níž naše škola dlouhodobě spolupracuje. Firma poskytuje odborné stáže našim učitelům i odborné praxe našim žákům a dodává také vybavení do naší laboratoře silnoproudé elektrotechniky. Pracovní uplatnění po maturitě, případně po studiu na vysoké škole, nacházejí ve firmě TG DRIVES mnozí z našich absolventů.

Role průvodce našich vyučujících se ve firmě ujal Ing. Daniel Sedláček, jeden z techniků. Protože k účastníkům exkurze patřili slaboproudaři i silnoproudaři, bylo pro ně velmi přínosné, že si mohli prohlédnout celé rozšířené prostory firmy.

„Jsme rádi, že jsme mohli vidět, jak pracuje ryze česká firma, která se nebojí spolupráce se školami a podílí se na výchově a vzdělávání další generace elektrotechniků nejen pro náš kraj, ale pro celou republiku,“ chválí exkurzi Ing. Jana Klementová, jedna z našich vyučujících.

Ing. Sedláček seznámil účastníky exkurze také s novými produkty, kterými se firma zabývá, a vysvětlil jim koncepci služeb, kterou firma zákazníkům poskytuje. „Bylo pro nás velmi zajímavé sledovat, jak vypadá práce v útulném a čistém prostředí firmy – vývoj, samotná montáž jednotlivých komponentů i jejich důkladné testování,“ říká Ing. Klára Grégrová, další z našich vyučujících. „Zaujalo mě také, že firma je schopná poskytnout i nabídku služeb na míru přesně podle přání zákazníka,“ dodává Grégrová.

Jednou z věcí, která naše pedagogy mimořádně zajímala, byly i možnosti našich absolventů, kteří se ve firmě ucházejí o práci. „Každý rok se objeví několik zájemců a ti pak procházejí výběrovým řízením pod vedením zkušených techniků, kteří si nové potenciální kolegy testují.

Kromě technického cítění a nadšení pro elektrotechniku mají nezanedbatelný vliv na hodnocení zkušenosti z praxe, zejména však erudovaná příprava z odborné školy,“ popsal proces náboru nových zaměstnanců Ing. Sedláček.

Na závěr exkurze pozval Ing. Sedláček všechny zájemce o elektrotechniku z řad našich žáků i učitelů na prohlídku expozice firmy TG DRIVES na veletrhu AMPER, který se koná již v tomto týdnu na brněnském výstavišti. Případní zájemci najdou expozici firmy v pavilonu V, stánek 5.02.