Přijímací řízeníTermín podání přihlášky

středa 1. březen 2023

  Řádné termíny zkoušky

  čtvrtek 13. duben 2023
  pátek 14. duben 2023

   Náhradní termíny zkoušky

    středa 10. květen 2023
    čtvrtek 11. květen 2023

    Název oboru
    Kód oboru
    Forma studia
    Délka studia
    Způsob ukončení
    Počet přijímaných žáků
    Přijímací zkoušky
    18-20-M/01
    denní studium
    4 roky
    maturitní zkouška
    90
    26-41-M/01
    denní studium
    4 roky
    maturitní zkouška
     30
    26-41-M/01
    denní studium
    4 roky
    maturitní zkouška
     30
    26-41-M/01
    denní studium
    4 roky
    maturitní zkouška
     15
    75-41-M/01
    denní studium
    4 roky
    maturitní zkouška
    60
    63-41-M/01
    denní studium
    4 roky
    maturitní zkouška
     60
    16-02-M/01
    denní studium
    4 roky
    maturitní zkouška
    15
    26-41-L/01
    denní studium
    4 roky
    maturitní zkouška
     30
    26-51-H/01
    denní studium
    3 roky
    závěrečná zkouška
     15
    26-52-H/01
    denní studium
    3 roky
    závěrečná zkouška
     15

    Skládáš přijímačky?


    Maturitní obory

    Na maturitní obory skládáš jednotou přijímací zkoušku. Více o nich zjistíš ZDE.

    Učební obory

    Přijímačky na učební obor neskládáš. Nic ti nebrání v cestě za tvým snem!

    Jak na přijímačky ve 4 krocích


    • Podej přihlášku

     Nejpozději do 1. března musíš odevzdat k rukám ředitele školy přihlášku ke studiu, a to vyplněnou a potvrzenou od tvé základní školy. Jestli to tvůj obor vyžaduje, nezapomeň přiložit i Potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře.

    • Přijď na přijímací zkoušku

     Pokud se hlásíš na maturitní obor, budeš skládat přijímací zkoušku 13. dubna nebo 14. dubna 2023. Pokud se nemůžeš dostavit, můžeš využít náhradní termín. Jestli jdeš na učební obor, nic neřešíš – zkoušku neskládáš.

    • Zveřejnění výsledků

     Pořadí a seznam přijatých uchazečů se dozvíš 3. května 2023. Seznam přijatých uchazečů (pod přiděleným registračním číslem) bude zveřejněn na úřední desce školy ZDE. Písemná rozhodnutí budou odeslána pouze nepřijatým uchazečům.

    • Odevzdej Zápisový lístek

     Teprve poté, co osobně na školu odevzdáš Zápisový lístek, se stáváš studentem. Lístek musíš k nám na školu přinést do 10 pracovních dní ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek ti dají nebo už dali na základní škole.

    Podej přihlášku


    Adresa po zaslání přihlášky a odevzdání zápisového lístku

    Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova
    Purkyňova 97 Brno, 612 00


    Potřebuješ se na něco zeptat?

    541 649 111
    posta@purkynka.cz

    Který obor si vybereš?


    Zkoumej, studuj, rozvíjej se v tom, co tě baví.
    Vyber si svůj obor