Navštívili jsme veletrh Ampér

PETR ČÍŽEKAktuálně

Minulý pátek navštívili naši žáci 1. a 2. ročníků elektrotechnických oborů veletrh Amper. Kromě prohlídky stánků ve třech pavilonech brněnského výstaviště čekala žáky také prezentace, kterou pro ně připravila naše partnerská firma TG Drives. Návštěva Amperu byla zajímavá nejen pro žáky, ale také pro vyučující elektrotechnických předmětů – ti se na veletrhu měli možnost setkat s našimi absolventy, kteří již našli uplatnění v různých vystavujících firmách.

Během exkurze na výstavišti si žáci měli vybrat některou z firem a připravit si o ní a jejích produktech krátký referát či prezentaci. Jak se ukázalo, asi největší zájem projevili žáci o firmu BMW.

„Velká část naší třídy si vybrala expozici firmy BMW. Ani já jsem nebyl výjimkou, protože mě moc zajímají elektromobily a chtěl jsem se o nich na veletrhu dozvědět něco bližšího,“ říká Daniel Robert Šustera, jeden z žáků 2. ročníku oboru Mechanik elektrotechnik.

Naše partnerská firma TG Drives si připravila pro žáky krátkou přednášku o svých produktech, řadu z nich si mohli žáci v rámci expozice firmy prohlédnout na vlastní oči.

“Zaujaly mě vystavené motory, které firma vyrábí, ale nejvíce se mi líbil robotický stůl, který se mohl pohybovat všemi směry,“ okomentoval expozici firmy TG Drives Lukáš Raputa, žák 1. ročníku oboru Slaboproudá elektrotechnika. Po skončení přednášky dostali žáci od firmy TG Drives i malou pozornost: flash disk.

Velmi přínosná byla také návštěva expozice firmy Moravské přístroje, která vyvíjí systém Control Web – prostředí pro tvorbu a provozování řídicích, vizualizačních nebo SCADA aplikací. Tento software totiž žákům ušetří spoustu námahy s laboratorními pracemi, neboť dokáže úlohy modelovat, simulovat,  vizualizovat i automaticky měřit a umí také tisknout protokoly.

Ing. Radek Bílý, jeden z tvůrců software, učinil našim vyučujícím zajímavou nabídku: „ Rádi pro vaše vyučující uspořádáme odborné školení zaměřené na konkrétní úlohy vhodné pro vaši výuku.“

Mezinárodní veletrh Amper, který se letos dočkal již 28. ročníku, se zaměřuje na elektrotechniku, energetiku, automatizaci, komunikaci, osvětlení a zabezpečení. Firmy zde mimo jiné představují i svoje novinky, se kterými se mohou zapojit do soutěže Zlatý Amper o nejpřínosnější exponát veletrhu.

Amper je samozřejmě primárně určen pro odborníky, ale bylo vidět, že ani někteří naši žáci se odborníků nezalekli a živě s nimi diskutovali. Návštěvu veletrhu si všichni užili, jak dokládá i reakce Martina Němce, žáka 1. ročníku oboru Slaboproudá elektrotechnika: „Už teď se těším na další ročník Amperu!“