Sdružení rodičů


Hlavní činností Sdružení je finančně přispívat na činnosti školy.

Sdružení rodičů


Sdružení rodičů při Střední škole Purkyňova Brno z.s. je spolek, jehož členy jsou rodiče žáků Střední průmyslové školy Brno, Purkyňova, příspěvkové organizace, kteří zaplatí členský příspěvek. Činnost Sdružení je založena na spolupráci školy a rodičů. Sdružení reaguje na připomínky a podněty ze strany rodičů a podílí se s vedením školy na jejich řešení.

Každoročně Sdružení hospodaří s částkou okolo 500 000 Kč.

Hlavní činností Sdružení je finančně přispívat na činnosti, které lze rozdělit do několika oblastí:

Inventář a materiální vybavení – Sdružení platí nákup zejména sportovního vybavení – např. lyží, vázání, obuvi, hůlek (každoročně kupujeme přibližně 5 - 6 sad), dále zajišťuje sportovní inventář pro volný čas našich žáků – pálky, míčky, síťky pro stolní tenis, nejrůznější míče a florbalové vybavení. Další částky slouží k nákupu učebních pomůcek pro výuku – například papírů pro techniku administrativy, knížek pro školní knihovnu, pomůcek pro výuku a kroužky odborných elektrotechnických předmětů, výpočetní techniky a jazyků. Sdružení se také podílelo na zlepšení prostředí naší školy (nábytek na odpočívadlech, vybavení nádvoří školy nebo financovaní automatů na vodu a sodu).

Žákovské aktivity – Sdružení podporuje sportovní, kulturní a vědomostní aktivity žáků i nejrůznější soutěže ve sportu a odborných dovednostech, a to jednak v rámci školy, jednak v rámci krajských i celostátních soutěží. Dále Sdružení finančně přispívá na celou řadu akcí – adaptační programy pro 1. ročníky, drogovou prevenci, návštěvy muzeí, divadelních a filmových představení, výstav, veletrhů, exkurze, poznávací a výchovné zájezdy. Kromě toho podporujeme i kulturní akce a výlety jednotlivých tříd. Ve všech těchto případech platí Sdružení část nákladů na dopravu, vstupné nebo startovné.

Odměny žákům – Sdružení zajišťuje odměny pro nejlepší žáky jednotlivých tříd na konci školního roku, pro nejlepší maturanty, odměňujeme žáky, kteří úspěšně zastupovali školu v nejrůznějších soutěžích nebo si určitým způsobem odměnu zasloužili. Jako formu odměny volíme většinou poukázky na nákup, knižní dary, drobné dárkové předměty nebo společný výlet. Do oblasti odměn žákům patří také podpora sociálně slabých žáků nebo žáků ve složité životní situaci, kterým Sdružení pomáhá například nákupem drahých jazykových učebnic nebo výrazněji přispívá na jejich účast na exkurzích nebo zájezdech.

Výběr, použití a účetnictví všech peněz je striktně odděleno od financí a hospodaření školy, považujeme je za prostředky Sdružení, a tak jedině Sdružení rozhoduje o jejich použití. Všechny získané peníze slouží pouze a výhradně pro naše žáky, nikdy z nich nebylo a nebude placeno to, co se žáků netýká.

Kontakty


Předsednictvo Sdružení rodičů

Monika Paseková, předsedkyně výboru
Bc. Kristína Vébrová, místopředsedkyně výboru a účetní
sdruzenirodicupurkynova@seznam.cz

Kontaktní osoba a zástupce školy

Mgr. Nikola Führlingerová, zástupkyně ředitele školy pro pedagogickou oblast
nikola.fuhrlingerova@purkynka.cz