O Purkyňce

Historie a současnost

Historie školy


Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace má dlouholetou tradici – jako Závodní učňovská škola vznikla už v roce 1949 při tehdejším národním podniku Tesla. V roce 1984 získala budovu na nynější adrese, a to již pod názvem SOU elektrotechnické.

V roce 1989 se škola osamostatnila pod názvem Integrovaná střední škola a současně v budově školy vznikla Rodinná škola. V roce 1993 byly obě školy sloučeny pod názvem Integrovaná střední škola, Brno, Purkyňova 97.

Od školního roku 1994/95 byla škola na Purkyňově ulici jednou ze tří škol v České republice, kde se začal vyučovat obor zaměřený na výpočetní techniku – Aplikace osobních počítačů (v současné době je to obor Informační technologie s různým zaměřením).

V letech 1996 a 1997 proběhlo sloučení s dalšími dvěma školami: Integrovanou střední školou Brno, Merhautova a s Rodinnou školou Brno, Olomoucká. Od roku 2006 škola existovala pod názvem Střední škola informačních technologií a sociální péče, Brno, Purkyňova.

V roce 2012 došlo ke sloučení se Střední průmyslovou školou elektrotechnickou, Kounicova 16, což vedlo k další změně názvu školy na Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno. V souvislosti se slučováním školy s dalšími subjekty se postupně měnila i skladba oborů, které se zde vyučovaly. K původně učebním elektrooborům přibyly další obory maturitní.

Purkyňka v současnosti


Vyber si svůj obor

Od roku 2015 škola existuje pod dnešním názvem a v současnosti má kapacitu 1300 žáků. Této kapacity bylo dosaženo díky vybudování části 4. patra v roce 2015 a dobudováním druhé části 4. patra v roce 2020. 

Naši klíčoví partneři


Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

    Rozhodni se ještě dnes.


    Proč si vybrat Purkyňku?
    Přečti si všechny důvody