O Purkyňce

Historie a současnost

Historie školy


Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace má dlouholetou tradici – jako Závodní učňovská škola vznikla už v roce 1949 při tehdejším národním podniku Tesla. V roce 1984 získala budovu na nynější adrese, a to již pod názvem SOU elektrotechnické.

V roce 1989 se škola osamostatnila pod názvem Integrovaná střední škola a současně v budově školy vznikla Rodinná škola. V roce 1993 byly obě školy sloučeny pod názvem Integrovaná střední škola, Brno, Purkyňova 97.

Od školního roku 1994/95 byla škola na Purkyňově ulici jednou ze tří škol v České republice, kde se začal vyučovat obor zaměřený na výpočetní techniku – Aplikace osobních počítačů (v současné době je to obor Informační technologie s různým zaměřením).

V letech 1996 a 1997 proběhlo sloučení s dalšími dvěma školami: Integrovanou střední školou Brno, Merhautova a s Rodinnou školou Brno, Olomoucká. Od roku 2006 škola existovala pod názvem Střední škola informačních technologií a sociální péče, Brno, Purkyňova.

V roce 2012 došlo ke sloučení se Střední průmyslovou školou elektrotechnickou, Kounicova 16, což vedlo k další změně názvu školy na Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno. V souvislosti se slučováním školy s dalšími subjekty se postupně měnila i skladba oborů, které se zde vyučovaly. K původně učebním elektrooborům přibyly další obory maturitní.

Purkyňka v současnosti


Vyber si svůj obor

Od roku 2015 škola existuje pod dnešním názvem a v současnosti má kapacitu 1300 žáků. Této kapacity bylo dosaženo díky vybudování části 4. patra v roce 2015 a dobudováním druhé části 4. patra v roce 2020. 

Naši klíčoví partneři


Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

    Rozhodni se ještě dnes.


    Proč si vybrat Purkyňku?
    Přečti si všechny důvody