Úřední deska


Povinně zveřejňované informace

Základní informace o škole


Název školy
Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace

Důvod a způsob založení
Zřizovací listina č. j.: 20/16, datum vydání 30. dubna 2015
Zřizovatel: Jihomoravský kraj
příspěvková organizace

Organizační struktura
ZDE

Kontaktní poštovní adresa
Purkyňova 2832/97, Brno, 612 00

Adresa školy pro osobní návštěvu
Purkyňova 2832/97, Brno, 612 00

Úřední hodiny
Pondělí – Pátek - 8:00 – 14:00 hod. (běžný školní rok)
Středa - 9:00 – 13:00 hod. (v době hlavních letních prázdnin)

Telefonní čísla
541 649 111 - spojovatelka
541 649 220 – sekretariát ředitele

Adresa internetových stránek
https://www.purkynka.cz

Adresa podatelny
Purkyňova 2832/97, Brno, 612 00

Elektronická adresa podatelny
posta@purkynka.cz

Datová schránka
87wit9v

Případné platby lze poukázat
78938621/0100 /účet není určen pro platby žáků/

IČO
155 30 213

DIČ
CZ155 30 213

RED-IZO
600 171 027

Ředitel školy
doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D., MBA
541 649 222, 601 126 628
ales.ruda@purkynka.cz

Statutární zástupce ředitele školy
Ing. Renata Řezáčová
541 649 225, 702 026 842
renata.rezacova@purkynka.cz

Seznam hlavních dokumentů
Školní řád, Výroční zpráva, ŠVP

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž škola zejména jedná a rozhoduje
Uvedené zákony a vyhlášky jsou na adrese www.msmt.cz

Rozpočet
ZDE

Licenční smlouvy
Škola nemá

Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím
Výroční zpráva o poskytování informací