Školní jídelna


Informace o stravování na Purkyňce
Vstup do systému stravování

Důležité informace


Úřední hodiny kanceláře vedoucí výdejny stravy
Po–Pá / 7.00–10.00 hod.

Přihlašování a odhlašování obědů
nejpozději 1 den dopředu do 8.00

Cena obědu
standard – 40 Kč,  dieta – 45 Kč

Výdej obědů 
11.00–14.30

Burza obědů
daný den do 14.00

Při ztrátě nebo zapomenutí čipu je třeba vyzvednout náhradní stravenku nejpozději do 9.00 hod. u vedoucí výdejny stravy. Náhradní stravenka bude vydána pouze po předložení průkazu totožnosti strávníka.

Peníze k úhradě stravování poukazujte na účet
43-2190520267/0100

  • Při zadávání příkazu k platbě pečlivě zadejte a zkontrolujte správný variabilní symbol žáka.
  • Nově nastupující žáci obdrží VS prostřednictvím informačních schůzek pro rodiče žáků nových 1. ročníků nebo na studijním oddělení.
  • Telefonický kontakt na vedoucí výdejny stravy je 541 649 195.
  • E-mailový kontakt na vedoucí výdejny stravy je stravovani@purkynka.cz.
Přihláška ke stravování