Zvítězili jsme v letošním ročníku SOD v oboru slaboproud

PurkyňkaAktuálně

27. dubna proběhlo v prostorách naší školy finále letošního ročníku Soutěže odborných dovedností v oboru elektro slaboproud, jedné z dílčích soutěží prestižní přehlídky České ručičky. První místo vybojoval Tomáš Pelán, náš žák 3. ročníku učebního oboru Elektromechanik pro zařízení a přístroje, jeho spolužák Jiří Hlaváč obsadil čtvrté místo.

Změřit své síly ve finále Soutěže odborných dovedností ve slaboproudé elektrotechnice přijelo do Brna devět vítězů regionálních kol soutěže z celé České republiky. V praktické části soutěže bylo jejich úkolem prokázat manuální zručnost při sestavování digitálních hodin, teoretické znalosti soutěžících ověřil písemný test. Nejvyšší počet bodů a první cenu v soutěži získal náš žák Tomáš Pelán. „Vítězství ve finále soutěže jsem opravdu nečekal,“ říká Tomáš Pelán. „I tentokrát jsem ale přípravě na soutěž věnoval hodně času,“ dodává Pelán.

„Jsem rád, že absolventi SPŠ Purkyňova obstojí v té nejnáročnější konkurenci,“ vyjádřil se k vítězství v soutěži ředitel školy doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D., MBA. Radost neskrývá ani Mgr. Petr Veverka, vedoucí učitel odborného výcviku na SPŠ Purkyňova: „Jsem naprosto nadšený. To, že jsme vybojovali první místo, předčilo moje očekávání.“ Za dobrým výsledkem je podle něj důsledná příprava, která na naší škole probíhala i během pandemie, a to formou individuálních konzultací.

Soutěž odborných dovedností patří již tradičně k dílčím soutěžím Českých ručiček, prestižní celostátní přehlídky učebních oborů. Tu vyhlašuje Jihomoravský kraj společně s MŠMT a dalšími partnery a jejím hlavním cílem je nejen podpora rozvoje řemesel a talentovaných žáků, ale i zvýšení povědomí o významu učňovských oborů. Vítězové dílčích soutěží v rámci Českých ručiček jsou vždy v červnu pozváni do Brna na slavnostní galavečer, v jehož průběhu jsou oceněni prestižní zlatou plaketou. V letošním, již XIV. ročníku soutěže, je slavnostní galavečer naplánován na 15. 6. 2022 a naše škola tam bude mít svého zástupce.