Získali jsme prestižní Cenu DZS za rok 2021

PurkyňkaAktuálně

Snaha o zapojení naší školy do mezinárodních projektů byla počátkem dubna korunována získáním prestižní Ceny Domu zahraniční spolupráce v kategorii participace. Cenu jsme získali za mezinárodní projekt Young EU entrepreneurs, který v rámci programu eTwinning realizovali v loňském školním roce žáci 4. ročníku oboru Ekonomika a podnikání.

Projekt Young EU entrepreneurs simuloval obchodní komunikaci mezinárodních firem a v době online výuky vhodně doplňoval výuku předmětu Fiktivní firma. Vedl k posílení praktických kompetencí žáků, rozvíjel jejich jazykové znalosti a připravoval je na profesní život. Během realizace projektu žáci komunikovali s reálnými cizinci, obchodovali s vlastními výrobky a propagovali firmu, kterou skutečně založili.

Projekt našich žáků získal ocenění v kategorii participace, protože zapojuje různorodou skupinu účastníků a přispívá tak k minimalizaci bariér ve vzdělání. „Jsem opravdu příjemně překvapená, že náš projekt byl takto významně oceněn. Je to díky výborné práci třídy I4,“ zhodnotila Ing. Elena Tomanová, která projekt v rámci výuky vedla a ve Veletržním paláci v Praze osobně převzala i Cenu Domu zahraniční spolupráce.

Jedním z těch, kdo vítězům letošního ročníku předával ocenění, byl i ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Gazdík. Pozitivně hodnotil, že tolik škol i dalších organizací přispívá k internacionalizaci vzdělání v České republice: „Programy mezinárodního vzdělávání vnímám jako jeden z neopomenutelných nástrojů k dosažení cílů Strategie 2030+. Děkuji proto všem, kteří díky nim posouvají české školství dopředu.“

Dům zahraniční spolupráce je příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a česká národní agentura pro mezinárodní vzdělávání a výzkum, jejímž hlavním cílem je usnadňovat mezinárodní spolupráci ve vzdělávání. Za Českou republiku je administrátorem vzdělávacích programů Erasmus+ a Evropského sboru solidarity, je aktivní v celé řadě mezinárodních sítí (např. eTwinning) a vede také iniciativu Study in the Czech Republic, která propaguje studium zahraničních studentů v ČR.