Zúčastnili jsme se stáže Skupiny ČEZ

JANA SCHUPPLEROVÁAktuálně

Naši studenti 4. ročníku oboru Silnoproudá elektrotechnika Tomáš Dvořák, Jakub Polenda a Vojtěch Vrzal dostali jedinečnou příležitost se ve dnech 7. 9. listopadu zúčastnit stáže Skupiny ČEZ – Green Energy Tour. Cílem stáže bylo studenty partnerských středních škol Skupiny ČEZ, k nimž patří i naše škola, seznámit s firmou ČEZ, představit jim různé zdroje elektrické energie a rozšířit jejich povědomí o energetice obecně. Studenti byli akcí nadšeni a získali řadu užitečných informací, které uplatní nejen u maturitní zkoušky, ale také při dalším studiu na vysoké škole.

Program stáže byl velmi nabitý. Hned v pondělí ráno čekala studenty návštěva centrály ČEZ v Praze, kde se seznámili se strukturou výroben elektrické energie v ČR a se změnami energetické koncepcí v souvislosti se současnou energetickou krizí. „Asi nejzajímavější pro nás byly informace týkající se tvorby ceny elektřiny na mezinárodním trhu. Bylo to velmi poučné, obzvlášť v dnešní době,“ zhodnotil úvodní prezentace Vojtěch Vrzal.

Odpolední program pokračoval prohlídkou vodní elektrárny ve Štěchovicích, která je třetí největší přečerpávací elektrárnou v ČR a v případě blackoutu dokáže nastartovat generátory. „Asi nejvíce nás překvapilo, že velín elektrárny je řízen na dálku a není obsluhován,“ říká Vojtěch Vrzal.

Druhý den stáže byl věnován obnovitelným zdrojům energie – větrné elektrárně Věžnice a elektrárně na fytomasu. Tam  byli studenti překvapeni množstvím slámy, potřebné k výrobě tepla, a automatizovanou obsluhou skladu fytomasy. „Balíky byly obrovské, jeřáb taky, ale sklad se vždy vyprázdní během jednoho jediného dne,“ zaujalo Tomáše Dvořáka.

Poslední den stáže byl věnován prohlídce jaderné elektrárny v Dukovanech, během níž studenti navštívili prostory, které nespadají do nejvyššího kontrolovaného pásma. Exkurze na ně zapůsobila natolik, že už teď doufají, že se sem opět vrátí. „Těším se, že v rámci navazujícího studia na vysoké škole se budeme moci zúčastnit jaderné stáže buď v Dukovanech anebo v Temelíně,“ uzavírá letošní ročník  Green Energy Tour Vojtěch Vrzal.