Pěstounská péče v praxi

PurkyňkaAktuálně

Žáci třetího ročníku oboru Sociální činnost se poslední březnový den zúčastnili besedy s RNDr. Miloslavou Striovou, pracovnicí Sdružení pěstounských rodin a autorkou knihy Děti, které se rodí v srdci. Žáci nejprve vyslechli zajímavou přednášku o pěstounské péči a poté se mohli ptát na vše, co je v souvislosti s pěstounskou péčí zajímá.

Přednáška paní Striové naše žáky velice nadchla a byla o to poutavější, že ona sama je několikanásobnou pěstounkou i adoptivní matkou. Žáky zaujalo zejména její nadšení a pracovní nasazení „Paní Striová má můj velký obdiv, zvládá toho opravdu hodně,“ ocenila Eliška Kozumplíková ze třídy S3A.

V rámci besedy kladli žáci paní Striové řadu otázek. I když byly všechny jejich otázky zodpovězeny, shodli se žáci na tom, že jim téma pěstounské péče připadá natolik zajímavé, že by se o této problematice chtěli dozvědět ještě víc. „Ráda si přečtu i knihu paní Striové Děti, které se rodí v srdci,“ přiznala Karolína Ungrová, rovněž žákyně třídy S3A.

Sdružení pěstounských rodin je nestátní nezisková organizace vyhledávaná pěstouny a zájemci o náhradní rodinnou péči z celé republiky. Již více než 25 let podporuje pěstounské rodiny a jiné pečující osoby, poskytuje dětem i pěstounům poradenství, vzdělávání i odbornou pomoc. Cílem Sdružení pěstounských rodin je umožnit dětem, které vyrůstají v pěstounské péči, aby prožily dětství v přirozeném prostředí milující rodiny.