Finále soutěže Kyndryl Challenge zná své vítěze!

JAN ŠTĚRBAAktuálně

V závěru března proběhlo finále šestého ročníku soutěže Kyndryl Challenge, v němž o vítězství bojovalo sedm týmů složených z našich studentů třetího ročníku oboru Informační technologie. První místo obsadil tým s projektem Hra v Unity, který se umístil velmi těsně před týmem Simulátor pro trénink obchodování s akciemi a kryptoměnami. Firma Kyndryl se nakonec rozhodla dále podporovat oba týmy. Členové obou týmů mají zajištěnu dlouhodobou odbornou stáž ve firmě a budou své projekty nadále rozvíjet pod odborným vedením pracovníků firmy, až do svojí maturity.

V letošním školním roce se do soutěže Kyndryl Challenge přihlásilo celkem 8 týmů, do finále se nakonec dostalo týmů 7, celkem 26 soutěžících. Přihlášené týmy pracovaly s podporou odborníků z Kyndrylu na svých projektech od podzimu a absolvovaly postupně čtyři workshopy. Studenti se na nich naučili představit svůj projekt a srovnat ho s podobnými produkty na trhu, vybrat vhodné projektové technologie, sestavit projektový plán, efektivně si v rámci týmu rozdělit role, a hlavně svůj projekt dobře odprezentovat a „prodat“.

V porotě usedli čtyři pracovníci firmy Kyndryl. Hodnocení proběhlo ve čtyřech oblastech: Design thinking, Project management, Sales a Marketing a Prezentační dovednosti. Rozhodování poroty bylo opravdu těžké, protože všechny projekty byly velmi zdařilé a výsledné hodnocení týmů se lišilo o desetiny bodů. Účast v soutěži přinesla benefity nejen výhercům, ale všem, kteří se do ní zapojili, neboť získali cenné praktické dovednosti v oblasti podnikání, vedení projektů, práce v týmu a prezentace vlastního produktu.

Jak hodnotí přínos soutěže naši studenti? Tereza Rašková svou zkušenost popsala takto: „Kyndryl Challenge mi dala hodně pozitivní zkušenost jak ohledně prezentačních dovedností, tak i zkušenost ohledně Project Managementu.“ Adam Kapsa za celý tým podotkl: „Akce se nám velice líbila, jsme rádi za možnost být součástí této soutěže a těšíme se na budoucí spolupráci.“ Velké poděkování patří Kateřině Moťkové, která celý projekt ze strany Kyndrylu vedla.