Zapojili jsme se do vzdělávacího programu Můžeš podnikat

JANA SCHUPPLEROVÁAktuálně

Během října a listopadu se naši studenti 3. a 4. ročníku oboru Ekonomika a podnikání a studenti 3. ročníku oboru Informační technologie zúčastnili dvou seminářů s podnikateli zapojenými do vzdělávacího programu Můžeš podnikat.  Dostali tak jedinečnou šanci nahlédnout pod pokličku podnikatelského života a zeptat se odborníků z praxe na všechno, co je na podnikání zajímá. Oba semináře měly velký úspěch zejména u studentů 3. ročníku oboru Ekonomika a podnikání, neboť ti mohou získané poznatky využít již v průběhu letošního školního roku ve svých studentských firmách, které založili v rámci předmětu Fiktivní firma.

Setkání s podnikateli přineslo studentům nejen inspiraci pro jejich budoucí podnikání, ale také zjištění, že ne všechny mýty, které se o podnikání tradují, jsou pravdivé. „Dozvěděli jsme se např., že většina lidí se do podnikání nepouští kvůli penězům, ale kvůli časové flexibilitě,“ říká Tomáš Chorvát, student 3. ročníku oboru Ekonomika a podnikání, a dodává, že asi nejvíce ho překvapilo zjištění, že úspěšní podnikatelé se obvykle rekrutují nikoli z řad premiantů, ale spíše průměrných žáků.

Sami studenti hodnotí setkání s podnikateli jako velmi užitečné. „Bylo zajímavé slyšet od podnikatelů z praxe, jak se oni sami k podnikání dostali a jaké překážky museli na počátku své podnikatelské kariéry zdolávat,“ oceňuje přínos obou seminářů Alena Žďárková, rovněž studentka 3. ročníku oboru Ekonomika a podnikání. „Vysvětlili nám také, proč jim podnikání dává smysl a co jim jejich práce v životě přináší,“ doplňuje.

Na neformálním vzdělávacím programu Můžeš podnikat, jehož cílem je motivovat mládež k podnikavosti a podpořit ji na cestě k samostatnosti a nezávislosti, se podílejí podnikatelé z celé České republiky. Spolupracují se základními, středními i vysokými školami a snaží se inspirovat studenty svými podnikatelskými příběhy a předat jim své zkušenosti.