Vydali jsme se do dětského centra Chovánek

JANA SCHUPPLEROVÁAktuálně

Minulý týden navštívili naši studenti 3. a 4. ročníku oboru Sociální činnost brněnské dětské centrum Chovánek, které poskytuje útočiště zanedbávaným, týraným nebo zneužívaným dětem. Exkurze proběhla v rámci maturitního předmětu Sociální péče a umožnila studentům, aby se na vlastní oči přesvědčili, jak důležitá je pomoc dětem z nefunkčních rodin. Příběhy dětí, které v Chovánku našly nový domov, studenty velmi oslovily a potěšilo je také zjištění, že velká část dětí se časem může vrátit zpátky ke svým rodičům. Naši studenti navíc ukázali, že mají srdce na pravém místě, a zakoupili dětem sladkosti a hygienické potřeby.

Hlavním cílem exkurze bylo nejen seznámení studentů s provozem Chovánku, ale také získání informací o možných pracovních místech na pozici sociální pracovník nebo pracovník v sociálních službách. Mnozí studenti se už v průběhu exkurze vyjádřili, že by se jim práce v Chovánku zamlouvala. „Dovedu si představit, že bych zde po maturitě nastoupil do zaměstnání,“ řekl i Viktor Svoboda, student 4. ročníku.

Asi nejsilnějším zážitkem bylo pro studenty setkání s dítětem, jemuž je v závěru života poskytovaná paliativní péče. Oslovily je však i příběhy dalších dětí, s nimiž je vrchní sestra Eva Holubová seznámila. Naše studentka Štěpánka Kyrschová k osudům dětí poznamenala: „Na jednu stranu je smutné sledovat tyto děti, kterým rodiče připravili nelehký život, na druhou stranu je hezké, jakou péči děti v Chovánku mají.“

Dětské centrum rodinného typu Chovánek se nachází v Brně-Bystrci a má celkovou kapacitu 70 míst. Děti jsou sem umísťovány na základě rozhodnutí soudu nebo na žádost oddělení sociálně právní ochrany dětí a hlavním cílem centra je poskytnout jim co nejlepší péči do doby, než se budou moci vrátit zpět do fungující rodiny.