Vzděláváme se v brněnském science centru Vida!

JANA SCHUPPLEROVÁAktuálně

Minulý týden se naši studenti vybraných ročníků oboru Silnoproudá a Slaboproudá elektrotechnika a Průmyslová ekologie vydali v rámci programu INOVÁTOR – týden pro střední školy do Vida! parku. Čekala je nejen prohlídka interaktivních stálých expozic a science show Mikron, při níž si zopakovali znalosti fyziky, ale také různé výukové programy. Díky opravdu pestré nabídce si studenti odnesli spoustu zážitků  a informací, které využijí jak v odborných předmětech, tak v matematice či fyzice.

Výukový program Radioaktivita kolem nás

Studenti 3. a 4. ročníku oboru Silnoproudá elektrotechnika se v úterý 18. října zúčastnili výukového programu s názvem Radioaktivita kolem nás. Dozvěděli se nejen spoustu zajímavých teoretických informací, ale na vlastní oči viděli uranovou rudu, dotkli se jádra atomu, sestrojili si mlžnou komoru nebo měřili radioaktivitu různých předmětů.

Asi nejvíc z celého programu je zaujaly experimenty s radioaktivitou. „Sami jsme si mohli vyzkoušet měření  radiace ve starých předmětech, které obsahují radium, např. v hodinkách nebo v požárním hlásiči,“ říká Radoslav Filka, student 3. ročníku. „Všechny pokusy byly moc zajímavé a hlavně se nám některé i výborně povedly,“ doplňuje spokojeně jeho spolužák Martin Vávra.

Kromě laboratorních pokusů ocenili studenti i prohlídku stálých expozic a prezentaci věnovanou optice. „Prezentace byla vizuálně moc pěkně udělaná a navíc v ní byly zakomponovány i kvízové otázky,“ uzavírá úterní návštěvu zábavního parku Vida! Jakub Švejda, rovněž student 3. ročníku.

 

Prohlídka stálých expozic

Ve středu 19. října zavítali do science centra Vida! naši studenti 2. a 3. ročníku oboru Průmyslová ekologie a o den později také studenti 2. ročníku oboru Slaboproudá elektrotechnika. Obě skupiny čekala prohlídka interaktivních exponátů, rozdělených do tematických celků Planeta, Civilizace, Člověk a Mikrosvět, a s tím spojená spousta zábavy i cenných poznatků.

Studenty oslovila zejména expozice Mikrosvět, v níž si mohli mimo jiné vyzkoušet různé typy vodičů nebo kremaci prvků a jejich vliv na zbarvení plamene. „Pomocí optické sestavy jsme také byli svědky zmizení předmětu a ověřili jsme si, jak se lámou paprsky v mikroskopu, říká Zuzana Kaňáková, studentka 2. ročníku oboru Průmyslová ekologie.

Součástí prohlídky byla každý den i vědomostní science show Mikron. Ve čtvrtek v ní soutěžili naši slaboproudaři proti studentům dvou brněnských gymnázií a s převahou je porazili. Členové vítězného družstva Julius Polóni, Petr Novák a Ondřej Považan si pak za odměnu mohli vybrat, zda chtějí na elektronovém mikroskopu zobrazit mravence, nebo pylové zrno. Na plné čáře vyhrál mravenec.

A co dalšího studenti ve Vida! parku zažili? Vyzkoušeli si například, jak ustát zemětřesení, rozpoutat tornádo nebo vypustit horkovzdušný balon, vytvářeli návrhy měst a budov, pozorovali život v mraveništi a dělali spoustu dalších zajímavých věcí. Všichni se tedy shodli na tom, že den strávený v zábavním centru stál opravdu za to.