Navštívili jsme teplárenský provoz Červený mlýn

JANA SCHUPPLEROVÁAktuálně

V úterý 11. října navštívili naši studenti 4. ročníku oboru Silnoproudá elektrotechnika nejmodernější provoz Tepláren Brno a seznámili se tak s oblastí energetiky, která v sobě spojuje ekologickou výrobu elektrické energie a další ekologické způsoby užití vyrobeného tepla a elektřiny. Exkurze studentům poskytla nejen řadu cenných informací, jež mohou využít při přípravě k maturitě z odborných předmětů, ale získali také přehled o možnostech uplatnění v brněnských teplárenských provozech po ukončení střední školy.

Průvodcem našich studentů byl Pavel Havlík, manažer prezentačního a edukačního centra  společnosti Teplárny Brno. Pro studenty měl připravené audiovizuální prohlídky teplárny Červený mlýn i jiných teplárenských provozů. Protože se jednalo o odbornou exkurzi, velká pozornost byla věnována  úseku transformátorů, vyvedení výkonu a plynové turbíně.

Studenty zaujaly zejména ekologické aspekty výroby elektrické energie a zajímali se i o další projekty Tepláren Brno. „Zjistili jsme, že se brněnské Teplárny věnují i rychlodobíjecím stanicím pro elektromobily a snaží se je dělat co nejvíc ekologické,“ říká náš student Vojtěch Vrzal.

Pan Havlík studenty také seznámil možnostmi pracovního uplatnění po maturitě: „Na našich provozech  jsou noví elektrotechnici vždy vítáni. Mohou pracovat jak na pozici provozní elektrotechnik, tak také na dispečinku našich provozů.“ Tato informace studenty zaujala a všichni účastníci hodnotí exkurzi jako velmi přínosnou.