V Centru Kociánka třeťáci propojili teorii s praxí

JAN ŠTĚRBAAktuálně

V rámci předmětu sociální péče navštívili studenti třetího ročníku oboru Sociální činnost Centrum Kociánka. Studenti byli rychle vtaženi do děje seznámením s jednotlivými zařízeními a hned poté si na vlastní oči prohlédli, jak konkrétní části centra v praxi a za přítomnosti klientů fungují. Exkurze zaujala mnohé studenty natolik, že si zde chtějí domluvit také květnovou praxi

Rozsáhlým areálem studenty provedla paní Tereza Bízová, která má v zařízení na starost PR a marketing. Našim studentům názorně představila téměř všechny sociální služby, o nichž se učí v rámci předmětu sociální péče. Jedná se zejména o denní a týdenní stacionář včetně v rámci nich realizovaných aktivit, odlehčovací službu a domov pro osoby se zdravotním postižením. Dále se studenti seznámili s možnostmi rehabilitace nebo také hipoterapie, které centrum realizuje. Pouze chráněné bydlení bylo kvůli rekonstrukci tentokrát nedostupné.

Studenti si také na vlastní oči mohli prohlédnout práci klientů. Ta zahrnovala například výrobu svíček, koberců, či dekorací a nechybělo ani šití tašek. Studentka Klára Varačková k tomu dodala: „Přes mnohá těžká kombinovaná postižení jsou klienti mimořádně schopní, učenliví a šikovní.“ Naši studenti rovněž využili možnosti zakoupit si některé výrobky z dílny. Symbolicky tak podpořili zařízení i samotné klienty. Studentka Alexandra Vilímková na závěr zhodnotila celkový dojem z celého areálu: „Překvapil mě moc příjemný personál a milé prostředí vytvořené pro klienty.“ Na základě pozitivních dojmů vznikl oboustranný zájem o možnou budoucí praxi našich studentů v Centru Kociánka.

Centrum Kociánka je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. Jejím posláním je poskytování odborných sociálních i zdravotních služeb dětem i dospělým se zdravotním postižením. Podporuje osoby s postižením ve vzdělávání i zapojení do společnosti a zprostředkovává komplexní zdravotní péči.