Naši prváci utužovali vztahy ve vzduchu i na zemi

JAN ŠTĚRBAAktuálně

Úvod října se pro všechny studenty prvních ročníků nesl ve znamení tradičního adaptačního programu, který proběhl v brněnském Lanovém centru PROUD. Na Lesné studenti zažili den plný aktivit zaměřených nejen na seznamování, ale také na budování pozitivních vztahů v rámci třídy a jejich další posilování vzájemnou spoluprací.

V rámci programu Spolu, pod lany si každou třídu vzala pod křídla dvojice zkušených lektorů, která je celým dnem provedla. Studenti si užili například rychlé rande na podporu otevřené komunikace nebo budování přistávacího modulu zaměřené na týmovou spolupráci a dodržování společných pravidel. Hlavním bodem bylo pro mnohé netrpělivě vyhlížené odpolední lezení, které pořádně prověřilo vzájemnou důvěru. Dalším z vrcholů dne byl nečekaně oběd. Příjemné překvapení v podobě pizzy a výzva v podobě jejího spravedlivého rozdělení se ihned zařadily mezi největší zážitky z celého dne.

Z reakcí žáků je jasné, že si program užili naplno. Ospalý ranní začátek byl rychle zapomenut, a ani v pozdních odpoledních hodinách mnozí nikterak nejevili touhu opustit svět plný lan a překážek. Natálie Kolářová z oboru Průmyslová ekologie si akci pochvalovala: „Díky zábavně zvoleným hrám jsem se dozvěděla nově věci o svých spolužácích, nejvíce se mi líbilo lezení a stavění modulů.“ Své dojmy popsal také její spolužák Dominik Durčák: „Aktivity byly zábavné, naučil jsem se základy jištění a celkové zodpovědnosti. Areál bych určitě doporučil i pro další studenty naší školy.“

Lanové centrum PROUD vzniklo již na začátku tisíciletí jako jedno z prvních lanových center v ČR. Zřizovatelem a provozovatelem centra je Lužánky – středisko volného času Brno. Jeho hlavním posláním je inspirovat, motivovat a poskytovat prostor pro volný čas a osobní rozvoj každého člověka.