Umíme prezentovat!

JANA SCHUPPLEROVÁAktuálně

Ve středu 15. února se v naší škole konalo školní kolo soutěže Prezentiáda, do něhož se zapojili studenti 2. ročníku oboru Sociální činnost. Všichni předvedli velmi pěkné výkony a vybrat vítěze nebylo vůbec snadné. První dvě místa si nakonec vybojovaly studentky třídy S2A Ludmila Krejčová (téma Činčila) a Gabriela Chmelková (téma Zrakové vady), třetí místo obsadila Valentina Peňová (téma Spánková paralýza) ze třídy S2B a speciální cenu poroty získala Beáta Hrušková ze třídy S2A. Všem soutěžícím patří velké poděkování za odvedenou práci i za odvahu postavit se před početné publikum.

Studenti 2. ročníku oboru Sociální činnost zúročili ve školním kole Prezentiády nově nabyté znalosti z hodin ICT, v nichž se během 1. pololetí naučili správně zpracovávat prezentace v PowerPointu. Témata si soutěžící vybírali podle vlastního zájmu, takže si jejich spolužáci v publiku mohli rozšířit znalosti z řady různých oborů. „Prezentiáda mě moc bavila a dozvěděla jsem se díky ní spoustu nových informací,“ říká studentka Lucie Schneiderová.

„Všechny prezentace byly opravdu zajímavé a bylo velmi těžké vybrat nejlepší trojici,“ říká Ivana Mošťková, učitelka odborných předmětů a jedna z členek poroty Prezentiády. „Při hodnocení jsme brali v úvahu jak technickou stránku prezentace, tak dodržení časového limitu a samozřejmě prezentační dovednosti,“ doplňuje.

Vítězky školního kola ze třídy S2A se rozhodly vytvořit tým a pokusí se své pěkné výkony obhájit v nominačním kole Prezentiády. V něm budou vytvářet novou prezentaci, tentokrát  na určené téma, a k ní musí natočit i krátké video, v němž se představí. A nám nezbývá, než jim popřát, aby se jim podařilo zvládnout nástrahy nominačního kola a v soutěži zdárně pokračovat.

Prezentiáda je projekt prožáky základních a středních škol z České republiky a ze Slovenska zaměřený na prezentační dovednosti. Soutěžící vytvářejí dvou- až tříčlenné týmy a jejich úkolem je připravit krátkou prezentaci na jedno ze soutěžních témat a k ní krátké video. Týmy, kterým se podaří projít nominačním kolem, se utkají v krajských kolech o postup do grandfinále, které rozhodne o vítězi soutěže v jednotlivých kategoriích.