Nedáme pokušení šanci

JANA SCHUPPLEROVÁAktuálně

Během února se naši studenti 1. a 2. ročníku většiny oborů zúčastnili preventivního programu Policie České republiky Nedej pokušení šanci, jehož cílem je upozornit mladé lidi na nebezpečí závislostí různého druhu. Odborníci, kteří se problematikou závislostí dlouhodobě zabývají, se se studenty podělili o řadu důležitých poznatků a nechyběla ani otevřená zpověď ženy, která si mnohaletou drogovou závislostí skutečně prošla. Akce studenty zaujala a navíc si díky ní mnozí jasně uvědomili, jak je užívání návykových látek nebezpečné a jak může negativně ovlivňovat život člověka.

Besedu zahájil Radovan Voříšek, vedoucí oddělení sociálního poradenství neziskové organizace Podané ruce. Představil studentům různé typy návykových látek a vysvětlil jim, jak působí na člověka a jaký mají dopad na jeho zdraví. Zájemci si mohli vyzkoušet speciální brýle, jež navozují pocit člověka, který je pod vlivem drog či alkoholu. „Byl jsem na ty brýle zvědavý, ale rozhodně to nebyl příjemný zážitek. Takový stav bych určitě zažívat nechtěl,“ říká Matěj Pavelka, student 2. ročníku oboru Průmyslová ekologie.

Součástí besedy bylo i vystoupení paní Terezy, která byla přes 10 let závislá na pervitinu a nyní pomáhá v Podaných rukou drogově závislým. „Bylo poučné slyšet příběh člověka, který si drogovou závislostí opravdu prošel. Mohli jsme se zeptat na všechno, co nás zajímalo, a paní nám otevřeně odpovídala,“ oceňuje Zuzana Kaňáková, studentka 2. ročníku oboru Průmyslová ekologie.

V poslední částí programu vystoupila policejní preventistka Zdeňka Procházková, která studenty nejprve seznámila s postupy policie při odhalování drogové trestné činnosti a poté se zaměřila na následky užívání alkoholu a drog za volantem. V rámci jejího příspěvku byla promítnuta i velmi působivá videa – v jednom z nich se dokonce objevily autentické záběry ženy, která si podomácku vyráběla pervitin a místo něho si vyrobila malou bombu.

Preventivní program Nedej pokušení šanci organizuje Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje ve spolupráci s neziskovou organizací Podané ruce. Jeho počátky sahají až do roku 2008, kdy na územním odboru Policie ČR v Blansku vznikl projekt s názvem Nedej drogám šanci. Ten měl velký ohlas, a proto byl za finanční podpory JMK aktualizován a rozšířen na celé území kraje.