Den firem 2023

JANA SCHUPPLEROVÁAktuálně

Minulý čtvrtek proběhl v prostorách naší školy tradiční Den firem, jehož cílem bylo představit studentům posledního ročníku všech oborů aktuální nabídku pracovních příležitostí a v omezené míře také pomaturitního studia a studentům 3. ročníku maturitních oborů poskytnout možnost, aby si vytipovali firmu, ve které by na jaře mohli konat praxi. Akce se letos zúčastnilo 28 firem z našeho regionu, a jak vyplývá z kladných ohlasů účastníků, Den firem rozhodně splnil očekávání našich studentů i zástupců firem.

Studenti si firmy, jejichž prezentace navštívili, vybírali podle svého zájmu, každý se mohl zapsat na dvě až čtyři prezentace. Studenty technických oborů asi nejvíce oslovily firmy ThermoFischer a Onsemi. „Prezentující z Onsemi nám ukázali pracovní postup výroby čipů. Bylo to velmi zajímavé,“ říká Tomáš Klusák, student 4. ročníku oboru Počítačové sítě a kybernetická bezpečnost, „a navíc jsme zjistili, že jeden ze zástupců firmy je bývalý student naší školy.“

Pozitivní ohlas sklidila také prezentace naší partnerské firmy Kyndryl. Ta sice nebyla podle studentů až tolik zajímavá, ale zato velmi užitečná. „Kyndrylu nešlo o to, aby prezentovali sami sebe, ale aby nám studentům předali cenné rady do života. Vysvětlili nám například, jak vytvořit zajímavý životopis, který nám případně otevře dveře k pozvání na pracovní pohovor,“ oceňuje další student 4. ročníku oboru Počítačové sítě a kybernetická bezpečnost František Vlach.

Studenti oboru Sociální činnost pak nejvíce ocenili prezentaci neziskové organizace Tichý svět, která je do svého vystoupení aktivně zapojovala. „Jejich poučné a aktivizační hry byly zajímavé a moc mě bavily,“ říká studentka 4. ročníku Valerie Tlustošová. Studenty oboru Sociální činnost velmi oslovila i prezentace Evangelické akademie, VOŠ sociálně právní, která jim blíže představila tříleté denní studium sociální práce.

Na hladkém průběhu Dne firem měli velký podíl dobrovolníci z řad našich studentů, kteří ochotně vypomohli s jeho organizací. Každá firma měla k dispozici jednoho studenta, který si pracovníky firmy vyzvedl na recepci školy, zavedl je do vyhrazené učebny, doprovodil je na oficiální zahájení akce do jídelny a během přestávek mezi jednotlivými bloky i na coffee break, případně je vzal na prohlídku školy, pokud o ni projevili zájem.

Den firem se na naší škole koná už od roku 2017 a u studentů je velmi oblíbený. Rovněž firmy, které jsme oslovili, hodnotí tento druh spolupráce velmi pozitivně a rády se k nám vracejí. Letos poptávka firem dokonce převýšila kapacitní možnosti akce, zároveň byl ale problém zajistit prezentaci firem zabývajících se ekologií, protože jejich zaměstnanci jsou  vzhledem k současné energetické krizi velmi vytíženi.