Učíme se s pomocí reminiscenčního pexesa

JANA SCHUPPLEROVÁAktuálně

V hodinách Osobnostní výchovy, která patří k odborným předmětům oboru Sociální činnost, se naši studenti učí používat vybrané jednoduché techniky pro rozvoj a posilování psychických procesů a stavů. Využívají k tomu reminiscenční pexeso, které napomáhá cvičení paměti a je vhodné i při práci s lidmi postiženými demencí, s nimiž se naši studenti mohou potkat v rámci své odborné praxe.

„Hrát si“ při výuce s pexesem a zároveň získávat cenné poznatky pro budoucí povolání? V hodinách předmětu Osobnostní výchova v 1. ročníku realita!  Reminiscenční pexeso je totiž speciální pomůcka, která napomáhá oživovat vzpomínky, stimulovat kognitivní schopnosti a zlepšovat komunikaci, a naši studenti ho mohou využít i na povinné praxi při aktivizačních činnostech se seniory.

„Při práci s pexesem jsme se docela bavili. Byli jsme rozděleni do čtyř týmů a každý tým chtěl samozřejmě zvítězit,“ říká Monika Růžičková, studentka třídy S1A. „S kartičkami se nám dobře pracovalo, protože jsou velké, dobře viditelné a dají se jednoduše uchopit,“ doplňuje studentka.

Reminiscence neboli vzpomínání má v životě člověka nezastupitelné místo, pomáhá vytvářet duševní rovnováhu a zachovávat psychickou pohodu, a to zejména ve stáří. V současné době je chápána jako nástroj prevence sociálního vyloučení osamělých seniorů a je zaváděna do přímé práce s klienty v rámci aktivizačních služeb pro seniory.