Navštívili jsme Ústav přístrojové techniky

JANA SCHUPPLEROVÁAktuálně

Minulý týden navštívili naši studenti 2. ročníku oboru Silnoproudá a Slaboproudá elektrotechnika Ústav přístrojové techniky v Brně. V rámci Dnů otevřených dveří Akademie věd 3. a 4. listopadu měli možnost nahlédnout do pěti specializovaných laboratoří: Měření biosignálů (EEG, EKG), Laserové techniky a technologie, Elektronové litografie, Magnetické rezonance a Nízké teploty a supravodivosti. Studenti viděli řadu nevšedních pokusů, např. speciální svařování elektronovým svazkem pomocí laseru nebo výrobu hologramů a integrovaných obvodů na křemíku. Exkurze se jim zdála velmi zajímavá a přispěla k rozšíření znalostí jejich oboru.

V laboratoři Měření biosignálů se vědci zabývají seřizováním kardiostimulátorů při nepravidelné srdeční činnosti a také efektivnějším hledáním ložisek epilepsie v mozku. „Dozvěděli jsme se např., s jakou přesností se ložisko epilepsie v mozku dá změřit,“  říká Zdeněk Puš, student oboru Silnoproudá elektrotechnika.

Hodně času studenti také strávili v laboratoři Nízké teploty a supravodivosti, v níž rovněž probíhaly zajímavé pokusy. „Moc se mi líbil pokus o supravodivosti a změně mechanických vlastností materiálu vlivem ochlazení kapalným dusíkem,“ říká Matěj Válka, rovněž student oboru Silnoproudá elektrotechnika.

Ústav přístrojové techniky AV ČR je veřejná výzkumná instituce, jejímž úkolem je uskutečňovat vědecký výzkum, přispívat k využití získaných poznatků a zajišťovat infrastrukturu výzkumu. K hlavním oblastem výzkumu ÚPT patří magnetická rezonance, elektronová mikroskopie a mikroanalýza, využití laserů, měření a zpracování biosignálů, konstrukce vědeckých přístrojů a jejich částí a zdokonalování a využití speciálních technologií.