Studenti si v rámci simulačního centra vyzkoušeli práci v nemocnici

JAN ŠTĚRBAAktuálně

V pondělí 16.10. 2023 navštívili studenti druhého ročníku oboru Sociální činnost simulační centrum Masary-kovy univerzity (SIMU) v Bohunicích. Akce se odehrála v rámci předmětu Zdravotní nauka a studenti díky ní možnost propojit teoretické poznatky probírané ve škole s jejich reálným využitím.

Studenti navštívili urgentní příjem, učebnu zubního lékařství, operační sály, porodní sál i pokoje pro nemocné. Měli možnost se seznámit s vybavením jednotlivých částí „nemocnice“ a prakticky si vyzkoušet některé postupy na simulátorech. Klíčovým bodem exkurze byly činnosti, které jsou přínosné v praxi napříč obory. Šlo zejména o řešení kritických situací u dospělých i dětí v rámci poskytování první pomoci. Všechny aktivity byly navíc propojené s výukou v předmětu Zdravotní nauka, kde je vývoj člověka včetně porodu podrobně probírán.

Mnohé oslovil porodní sál a možnost se seznámit s péčí o novorozence na jednotce intenzivní péče. Studentka druhého ročníku Michaela Danková při manipulaci s modelem novorozencem prohlásila: „Jsem překvapená, že váha, vzhled i drobné pohyby opravdu odpovídají živému dítěti!“. Další studentka Vanessa Mlynarčíková na závěr zhodnotila celkový dojem z celého areálu simulačního centra: „Nečekala jsem, že může existovat tak příjemné, moderní, inspira-tivní a veřejnosti přístupné prostředí pro přípravu na budoucí povolání.“

SIMU je nejmodernějším simulačním centrem ve střední Evropě a je vybaveno podobně jako reálná nemocnice. Na střeše má heliport, v nemocničním patře operační sály, jednotky intenzivní péče, zdravotnickou techniku a simulátory. O kopírování skutečných nemocničních zařízení ale SIMU není. Postaveno je především na možnostech, jak si vyzkou-šet a zažít všechny lékařské a ošetřovatelské postupy na vlastní kůži. Od těch jednodušších až po ty nejsložitější. Jen tady je možné si vše natrénovat, aniž byste ohrozili život pacienta. SIMU je místem, kde není hříchem udělat chybu, ale naopak hříchem je z chyby se nepoučit. A to je vlastnost, která by rozhodně neměla zůstat jen za jeho zdmi.