Soutěž Kyndryl Challenge 2023/24 zahájena!

JAN ŠTĚRBAAktuálně

Už šestým rokem úspěšně pokračuje spolupráce Purkyňky a firmy Kyndryl. Představený týmový projekt je cílen na třetí ročníky oboru Informační technologie. Zahájení spolu s prezentací firmy Kyndryl a vyhlášením soutěže Kyndryl Challenge 2023/24 proběhlo v úterý 17. 10. 2023 v budově školy. Prezentace se zúčastnili i zástupci Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT Brno, se kterou Kyndryl spolupracuje.

Soutěž Kyndryl Challenge podporuje týmovou spolupráci a umožňuje se účastníkům realizovat v týmovém projektu v rámci školních osnov. Soutěžící vytvoří tým a vymyslí téma své práce. Další činnost probíhá s podporou firmy Kyndryl, jež účastníkům zajistí čtyři kurzy zaměřené na vývoj projektu a prezentační dovednosti. V prosinci proběhne prezentace týmů a porota složená z pracovníků firmy Kyndryl a Jihomoravského inovačního centra vybere tým s nejlépe rozpracovaným a prezentovaným nápadem. Úspěšní účastníci projektu získávají možnost absolvovat praxe v Kyndryl. V případě úspěšné spolupráce si studenti mají možnost tuto práci zvolit i jako maturitní projekt.

Zástupci firmy Kyndryl současně představili nový projekt nazvaný ITe(a)ch Kyndryl. Ten je, na rozdíl od Kyndryl Challenge, určen pro jednotlivce. Cílem je vytvoření denní výukové jednotky určené pro běžné zaměstnance firmy Kyndryl, kteří nemají s programováním žádné zkušenosti. Úkolem je naprogramovat aplikaci v jazyce Python a předat vývoj této aplikace laikům tak, aby ji dokázali dále rozvíjet. Aplikace má za úkol použít data o cenách pronájmů bytů a vhodně je zobrazit. „Tento koncept jsme zvolili kvůli tomu, aby se i méně soutěživí studenti mohli zapojit do něčeho zajímavého a být u nás na dlouhodobé neplacené stáži,“ říká hlavní organizátorka projektu, paní Kateřina Moťková z firmy Kyndryl.

Společnost Kyndryl vznikla oddělením od americké firmy IBM a nyní působí ve více než 60 zemích celého světa. Zabývá se moderními technologickými systémy, které jsou klíčové pro globální tok digitálních informací. V České republice působí již přes 20 let a má mnoho významných partnerů nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí.