Společensky odpovědné podnikání není našim studentům cizí

JAN ŠTĚRBAAktuálně

V říjnu měli studenti třetího ročníku oboru Ekonomika a podnikání jedinečnou příležitost navštívit sídlo Diecézní Charity v Brně a zapojit se do workshopu zaměřeného na společenskou odpovědnost firem a dobrovolnictví.

Akce začala prezentací o významu společenské odpovědnosti v podnikání, což poskytlo studentům nový pohled na tuto problematiku. Následovala praktická část, kde se studenti rotující mezi stanovišti vyzkoušeli různé aspekty sociální odpovědnosti firem. Ty zahrnují zejména snahu o minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí, podporu sociálního rozvoje, etické chování a transparentnost v obchodních praktikách.

Názory studentů na tuto akci byly jednoznačně pozitivní. Barbora Polišenská sdílí své dojmy: „Akce byla zajímavá, začali jsme přemýšlet, jakým způsobem uděláme něco dobrého, sociálně odpovědného my v naší studentské firmě.“ Michaela Ondroušková dodává: „Líbilo se mi, že jsme jen pasivně neseděli, ale že jsme si mohli ve skupinkách vyzkoušet různé aktivity a získat tak lepší představu o různých formách sociální odpovědnosti.“ František Pavlovec zase poznamenává: „Nečekaně mě bavila výroba letáčku, byl to zároveň i fajn odpočinek.“

Po účasti na tomto workshopu budou studenti mimo jiné lépe připraveni na mezinárodní soutěž SIR (Social Innovation Relay), kde mohou opět uspět. SIR je soutěž, kde středoškolští studenti soutěží s inovativními nápady zaměřenými na sociální odpovědnost firem. Loni získali naši studenti třetí místo a cenu publika.

Studenti na této akci také získali inspiraci k přípravě studentské firmy, při jejichž tvorbě musí rovněž dbát na principy společensky odpovědného podnikání. Jde například o používání ekologických materiálů, posílání části zisků na charitativní účely nebo účast v dobrovolnických aktivitách. Firmy jsou realizovány v rámci tříhodinového předmětu ve třetím ročníku a poskytují studentům středních škol možnost získat reálné zkušenosti s podnikáním přímo v rámci školního kurikula.