Sportovní úspěchy našich studentů

JANA SCHUPPLEROVÁAktuálně

Během podzimních a zimních měsíců se naši studenti zapojili do řady sportovních aktivit. Největších úspěchů dosáhli ve Středoškolských hrách ve šplhu, v nichž Omar Dubec, student 2. ročníku oboru Silnoproudá elektrotechnika, obsadil v soutěži jednotlivců 1. místo a studentka 2. ročníku oboru Průmyslová ekologie Natálie Pařilová vybojovala 2. místo. Ve šplhu jsme zabodovali i v soutěži družstev: naše družstvo chlapců se umístilo jako druhé a družstvo dívek jako třetí. Dařilo se nám také ve Středoškolských hrách v basketbalu, v nichž jsme obsadili 3. místo. Dalších pěkných výsledků dosáhli naši studenti i na Středoškolských hrách v šachu a ve futsalu.

Středoškolské hry ve šplhu proběhly 30. listopadu na SŠ polytechnické Brno. Soutěžili jednotlivci i družstva a naši studenti zabodovali hned několikrát. Nejlepší výkon ve šplhu na laně podal s časem 3,23 sekundy Omar Dubec, pro něhož je sport životním koníčkem: „Od dětství jsem se věnoval různým sportům, se šplhem jsem začal asi před třemi lety. Trénuju jednou až dvakrát týdně a kromě toho trávím spoustu času v posilovně.“

V listopadu se konaly i Středoškolské hry v basketbalu, v nichž naše družstvo získalo 3. místo, a to zejména zásluhou Matěje Rouse, studenta 4. ročníku oboru Slaboproudá elektrotechnika. „Basketbal hraju asi pět let a určitě se mu budu věnovat i nadále,“ říká student, který momentálně řeší dilema, zda po maturitě pokračovat ve studiu elektrotechniky, nebo zda si zvolit nějaký z oborů na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity.

Středoškolské hry se konají pod záštitou Asociace školních sportovních klubů České republiky (AŠSK ČR). K jejím hlavním činnostem patří popularizace pohybových aktivit mezi dětmi a mládeží, podpora zdravého a aktivního životního stylu, organizace sportovních akcí a spolupráce při výchově mládeže v duchu olympijských idejí a dodržování principu fair play.