Spolupráce s berlínskou školou OSZ-IMT úspěšně pokračuje

JAN ŠTĚRBAAktuálně

Ve dnech 20. až 29. září navštívila naši školu skupinka studentů IT z berlínské školy OSZ-IMT. Celkem dorazilo 18 studentů a dva učitelé. K nim se přidalo našich 15 studentů třetího ročníku oboru Informační technologie, kteří o spolupráci projevili zájem, a několik našich učitelů IT a cizích jazyků.

Společně se nám podařilo naplánovat a uskutečnit bohatý program. Jeho nosnou částí byla týmová projektová práce. Bylo sestaveno šest týmů tvořených z poloviny našimi studenty a z poloviny těmi německými. Každým tým si nejprve vybral téma, na kterém chce pracovat. Postupně pak týmy prezentovaly svůj záměr, rozdělení úkolů mezi členy týmu, dílčí výsledky, a nakonec i výsledný produkt.

Práce na projektech byla zpestřena odbornými přednáškami spolupracující firmy Kyndryl na téma Project management a Využití verzovacích systémů a zajímavou přednáškou pracovníka firmy Gauss Algorithmic zabývající se problematikou využití AI v praxi. Němečtí studenti se hravým způsobem seznámili s historií Brna a navštívili také Třebíč a Technické muzeum. Společně s našimi studenty si rovněž zahráli bowling.

Tereza Rašková a Matěj Macků z třetího ročníku oboru Informační technologie zhodnotili poslední dny takto: „Projekt byl hodně přínosný. Naučil nás komunikovat a pracovat v týmu. Mohli jsme tu využít vlastní kreativitu a znalosti. Kromě práce na libovolném projektu jsme měli možnost poznat studenty ze zahraničí a jejich kultury. Přivítali bychom více mimoškolních aktivit za účelem posílit naše vztahy se studenty z Německa.“

OSZ-IMT (Oberstufenzentrum Informations- und Medizintechnik) je největší berlínskou školou zaměřenou na informační technologie a vůbec největší německou školou lékařských technologií. Tato instituce s více než 20letou tradicí a přibližně 3 000 studenty pravidelně spolupracuje nejen s významnými německými firmami, ale v rámci programu Erasmus+ také se školami z jiných evropských států.