Návštěva dětského domova Dagmar

JANA SCHUPPLEROVÁAktuálně

V rámci červnových exkurzí zavítali naši studenti 3. ročníku oboru Sociální činnost do brněnského dětského domova Dagmar. Seznámili se s provozem tohoto zařízení a také s příběhy dětí, které zde našly nový domov. Exkurze se studentům velmi líbila, protože mnozí z nich chtějí v budoucnu pracovat právě s dětmi, a přispěla k dalšímu rozšíření jejich vědomostí v maturitním předmětu Sociální péče.

Během exkurze se našim studentům věnoval ředitel domova Daniel Kusý. Vysvětlil jim, z jakých důvodů se děti do domova dostávají, a seznámil je i s právními procesy, kterými jsou děti z péče rodičů odebírány. Nastínil také, jak náročná je práce zaměstnanců dětského domova, když se dětem snaží nahradit rodinnou péči. „Beseda s panem ředitelem byla velmi příjemná. Líbil se mi jeho přístup – dokáže mít respekt, ale zároveň působit kamarádsky,“ konstatuje studentka Anna Janella Fego.

Po besedě si studenti mohli prohlédnout společné prostory dětského domova a ocenili, že v něm děti mají moc hezký náhradní domov. „Prostředí domova na nás působilo rodinně a komfortně,“ řekla Simona Buchtová. „Uvědomili jsme si, že i když vychovatelé nemohou dětem nahradit rodiče, snaží se, aby to v domově jako ve velké rodině vypadalo. Spolu s dětmi se učí, uklízí, perou prádlo a dělají spoustu dalších věcí,“ dodává studentka.

Dětský domov Dagmar je příspěvková organizace zajišťující náhradní výchovnou péči nezletilým osobám na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo ochranné výchově. Byl založen v roce 1929 na popud spisovatele Rudolfa Těsnohlídka a nese jméno dánské královny Dagmar, dcery Přemysla Otakara I, která byla známá svou laskavostí. Od svého založení  sídlí domov v třípatrové funkcionalistické vile v Brně-Žabovřeskách, poblíž Wilsonova lesa.