Naši studenti tráví úvod podzimu na Erasmu ve Finsku

JAN ŠTĚRBAAktuálně, Projekty

V těchto dnech pokračuje spolupráce naší školy s finskou školou Hyria (Riihimäki a Hyvinkää). Před rokem proběhl dvoudenní pracovní pobyt šesti našich učitelů v této finské škole a na jaře jsme přivítali dva finské studenty, jejichž hlavní náplní byla odborná stáž ve firmě Kyndryl, se kterou dlouhodobě spolupracujeme. Nyní odjelo na třítýdenní odbornou praxi šest našich studentů oboru Informační technologie. Doprovází je učitelka počítačových sítí Zuzana Košťálová, která se ve finské škole rovněž zapojila do výuky sítí.

Studenti měli možnost prohlédnout si školu Hyria a seznámit se se způsobem výuky ve Finsku. Zúčastnili se i praktické výuky vývoje softwaru a výuky specialistů IT podpory. Nyní pokračují odbornou praxí ve firmě Web Green Disposal – Tietoturvallinen kierrättäjä. Studenti na samostatných pracovištích pracují na repasování starších počítačů a notebooků a opětovné použití některých jejich součástí. „Green Disposal a práce v něm testuje naše znalosti o zařízeních ze školy a doplňuje je poznatky z praxe,“ říká náš student Tadeáš Knappe. „Praxe a žití ve Finsku mi dodává perspektivu a možnost trochu se postavit na vlastní nohy,“ dodává Jiří Vaňura, další ze zástupců naší školy. I přes nabitý program si naši vyslanci našli čas i na zábavu v podobě návštěvy Finského muzea her v Tampere.

Zuzana Košťálová stínovala v hodinách počítačových sítí a pak i sama vedla výuku počítačových sítí oboru IT support. Výuku v zahraničním prostředí si pochvalovala: „Z přístupu finského školství jsem si vzala to, že není potřeba řešit tolik odbornost do hloubky a v hodinách ještě víc nechat žákům prostor pro samostudium ve škole. Potvrdilo mi to, že způsob výuky, jaký se snažím vnést u nás v hodinách, je ta správná cesta.“

Veškeré náklady na cestu i pobyt studentů jsou hrazeny ze vzdělávacího programu Evropské unie Erasmus+, do kterého se naše škola zapojuje pravidelně a o mezinárodní výjezdy je mezi našimi studenty velký zájem. O výběru rozhodovalo v rámci konkurzu celkem šest ukazatelů: motivační dopis, jazykový test, ústní pohovor v angličtině, prospěch v pololetí třetího ročníku, hodnocení aktivity v hodinách a zapojení studentů do akcí s finskými studenty při jejich jarním pobytu v Brně.