Soutěžíme s Klokanem

PurkyňkaAktuálně

V minulém týdnu se naši žáci zúčastnili mezinárodní soutěže Matematický klokan a opět prokázali svůj důvtip i logické myšlení. Nejlepšími řešiteli v rámci naší školy se v kategorii Junior stali Martin Němec, Matěj Tajovský a Tomáš Hnízdil, v kategorii Student dosáhli nejvyššího bodového zisku Filip Mucha a Tomáš Javorek.

Letošní ročník Matematického klokana opět potvrdil, že žáků, které baví matematika, v naší škole rozhodně nemáme nedostatek. V kategorii Junior (1. a 2. ročník) se do soutěže zapojilo 56 žáků, v kategorii Student 8 žáků z 3. ročníku.

Co naše žáky k účasti v soutěži motivovalo? „Chtěl jsem si vyzkoušet své schopnosti v netradičních matematických úlohách,“ říká Adam Pochylý, žák 2. ročníku. Někteří soutěžící přiznali, že se Klokana účastní pravidelně. To je případ i Kryštofa Vermouzka, rovněž žáka 2. ročníku: „Soutěžit s Klokanem jsem začal už na základce. Počítání a řešení logických úloh mě opravdu baví a každý další ročník soutěže beru jako cennou zkušenost.“

Matematický klokan není „jen“ obyčejná soutěž. Díky specifickému výběru úloh napomáhá vyhledávání nadaných žáků a celkové umístění zde nehraje tak velkou roli jako v jiných soutěžích. Důležité je to, že žáci mohou řešit zajímavé úlohy a radovat se i z dílčích úspěchů. Soutěž tedy není určena jen jedničkářům, což potvrzuje i RNDr. Olga Tůmová, vyučující matematiky: „Někteří šikovní řešitelé Klokana dosahují v hodinách matematiky spíše průměrných výsledků, ale v soutěži samotné zabodují.“

V České republice je Matematický klokan pořádán od roku 1995, jeho pořadatelem je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci. V Olomouci se také vyhodnocují statistické výsledky za celou Českou republiku a nejlepší řešitelé v každé kategorii jsou odměněni věcnou cenou.