Beseda se zakladatelkami projektu Dům pro Julii

PurkyňkaAktuálně

Minulý čtvrtek se žáci oboru Sociální činnost měli možnost zúčastnit besedy na téma dětské hospicové péče. Podělit se s našimi žáky o své zkušenosti přišly Radka Vernerová, ředitelka neziskové organizace Dům pro Julii, a Lucie Kobzíková, která má na starost získávání finančních prostředků. 

V úvodu besedy se žáci dozvěděli základní informace o neziskové organizaci Dům pro Julii a o službách, které tato organizace nabízí. Získali i přesnější představu o fungování hospicové péče a o problémech, se kterými se neziskové organizace dlouhodobě potýkají. „Díky dnešnímu setkání jsem lépe pochopila, co je vlastně hospic a jak se rozjíždí nezisková organizace,“ oceňuje Anna Chaloupková, žákyně 1. ročníku.

Radka Vernerová a Lucie Kobzíková žákům také představily kompletní architektonickou studii na dětský hospic, který se již v tomto roce začne stavět v areálu brněnské Kociánky. „Je obdivuhodné, že lidé, kteří nejsou znalí v oboru hospicové péče, dokázali vytvořit tak krásný projekt,“ vyjadřuje se o připraveném návrhu nadšeně Alžběta Neumannová, žákyně 1. ročníku.

Část besedy byla věnována i specifikům terénní hospicové služby a příběhům rodin, které ji využívají, což naše žáky velice oslovilo. Empatii, kterou projevili, kladně hodnotí organizátorka besedy Mgr. Monika Vávrová: „Mám radost z toho, že našim žákům není lhostejný osud rodin, které se ocitly v tíživé životní situaci, a že se zamýšlejí i nad tím, jak těmto rodinám pomoci.“

Jak Radka Vernerová, tak Lucie Kobzíková dokázaly po celou dobu trvání besedy šířit mezi studenty své nadšení i zápal pro věc. Kladly žákům na srdce, že se vyplatí jít za svými sny a že každý z nás by měl mít odvahu uskutečnit projekty, které mu dávají smysl.