Orientujeme se v systému GitHub

JANA SCHUPPLEROVÁAktuálně

Naši studenti 3. ročníku oboru Informační technologie, kteří si jako svoje studijní zaměření vybrali Programování a databáze, se ve čtvrtek 16. února zúčastnili praktického webináře zaměřeného na GitHub – systém na správu verzí a práci v týmu. V rámci webináře, který pro ně uspořádala firma Kyndryl ve spolupráci s naší odbornou sekcí Informačních technologií, si studenti pod vedením odborníka z praxe vyzkoušeli správné používání GitHubu, s nímž dnes pracuje většina firem, a získané znalosti tak uplatní nejen při řešení svých týmových projektů a během povinné praxe, ale také později v zaměstnání.

Teoretickou i praktickou částí webináře studenty provázel Egor Margineanu z firmy Kyndryl. Protože velká část našich studentů již GitHub využívá při týmových pracích, ocenili, že si mohou znalosti tohoto robustního systému prohloubit: „Školení přišlo právě včas, abychom mohli správně pracovat na týmových projektech. Já jsem si na webináři potvrdil svoje znalosti GitHubu a trochu jsem upravil workflow,“ říká  student Ondřej Šteffan. Jeho spolužáka Jana Soukeníka zase nejvíce zaujalo vytváření organizací, které studenti v rámci GitHubu dříve nevyužívali.

GitHub je webová služba podporující vývoj softwaru za pomoci verzovacího nástroje Git. Projekt byl spuštěn v roce 2008 a využívá se převážně pro programování. Nabízí bezplatný pronájem webových stránek pro otevřené zdrojové projekty, uživatelům poskytuje funkce sociálních sítí – notifikace o změnách, diskuze nad kódem, návrhy změn či zasílání vlastních řešení. Poskytuje i další služby, např. Gist, který je součástí GitHubu, umožňuje verzování a rychlé sdílení kratších kódů.