Seznámili jsme se s unikátními elektronovými mikroskopy

JANA SCHUPPLEROVÁAktuálně

Ve čtvrtek 23. března se naši studenti 4. ročníku oboru Slaboproudá elektrotechnika zúčastnili v Ústavu přístrojové techniky Akademie věd v Brně workshopu s názvem Elektronová mikroskopie. Měli tak jedinečnou možnost se podívat, jak vypadají předměty běžného života v mikrosvětě, seznámili se s automatizovanou přípravou vzorků do mikroskopu a některé vzorky si mohli i prohlédnout prostřednictvím unikátního elektronového mikroskopu UHV SLEEM zvaného MAMUT. Studentům se v Akademii věd velmi líbilo a exkurzi vyhodnotili jako skvělé doplnění výuky.

Protože kapacita laboratoří je omezená, studenti byli po příchodu na workshop rozděleni na jednotlivá pracoviště (Mikroskopie a mikroanalýzy, Mikroskopie pro biomedicínu, Environmentální elektronové mikroskopie, Mikroskopie a spektroskopie povrchů a Mikroskopie pro materiálové vědy). „Ve všech laboratořích probíhaly zajímavé pokusy,“ říká student Šimon Šimon, „bohužel jsme ale neměli možnost si projít více laboratoří, což je škoda.“

Součástí workshopu bylo např. zkoumání unikátní 2D uhlíkové struktury – grafenu, materiálu budoucnosti. Studenti ale také zjistili, jak vypadají pod mikroskopem vlákna respirátoru nebo jakou tloušťku mají jejich vlasy. Nejvíce však ocenili, že si mohli unikátní elektronový mikroskop vyzkoušet sami. „Dozvěděli jsme se, že pracuje v ultra vysokém vakuu a využívá velmi pomalé elektrony. Proto tak precizně mapuje povrchy,“ vysvětluje student Lukáš Javorek.

Ústav přístrojové techniky Akademie věd ČR je veřejná výzkumná instituce, která přispívá ke zvyšování úrovně vzdělanosti a k využití výsledků výzkumu v praxi. K hlavním oblastem výzkumu ÚPT patří magnetická rezonance, elektronová mikroskopie a mikroanalýza, využití laserů, měření a zpracování biosignálů, konstrukce vědeckých přístrojů a jejich částí a zdokonalování a využití speciálních technologií.