Rozvíjíme podnikavost našich studentů

JANA SCHUPPLEROVÁAktuálně

Naši studenti 2. ročníku oboru Ekonomika a podnikání se v úterý 3. května zúčastnili výukového programu s názvem Třída plná nápadů, který proběhl v prostorách společnosti JIC Brno. Cílem akce bylo pomoci studentům, aby naplno rozvinuli své kreativní myšlení, zamysleli se nad svými silnými stránkami a vyzkoušeli si realizaci vlastních nápadů̊ podnikatelských, neziskových i občansko-společenských. Účastníci si z workshopu odnesli řadu zajímavých podnětů a mnozí získali inspiraci do budoucna pro realizaci vlastních projektů.

Studenti na workshopu ocenili, že se nad podnikatelskými problémy zamýšleli i z pohledu zákazníka. Kladli otázky tak, aby od zákazníka získali důležité informace, na jejichž základě je možné vymyslet produkt tzv. na míru. Přímo na místě dokonce vytvářeli jednoduchý prototyp výrobku a ten opět konzultovali se zákazníkem. „Ze všech aktivit se mi právě komunikace se zákazníkem líbila nejvíc,“ přiznává studentka Aneta Rozsypalová.

Celkově studenti výukový program zhodnotili jako mimořádně inspirativní a akční. „Rozhodně se jednalo o velice zajímavou akci. Aktivity, kterým jsme se věnovali, mě dokázaly zaujmout a probudit mé podnikatelské já. Jsem moc rád, že jsem se tohoto workshopu mohl zúčastnit, a určitě bych moc ocenil, kdyby se takové školní akce probíhaly častěji,“ říká student Roman Jedlička.

Jihomoravské inovační centrum (JIC) je české zájmové sdružení právnických osob, které se zaměřuje na podporu inovačního podnikání a komerčního využití výzkumu a vývoje.  Zprostředkovává propojení univerzit a vědecko-výzkumných institucí s podnikatelskou sférou, pomáhá inovačním firmám, studentům s originálními nápady, výzkumným pracovníkům i vynálezcům. Má tři dceřiné společnosti a jednou z nich je i FabLab  – první otevřená digitální dílna v Brně.