Kreslíme v přírodě

JANA SCHUPPLEROVÁAktuálně

S příchodem teplejšího jarního počasí naši studenti 1. a 2. ročníku oboru Sociální činnost opět opustili v minulých týdnech v rámci výuky výtvarné výchovy školní lavice a vydali se malovat do přírody v okolí školy. V paprscích jarního slunce si vyzkoušeli kresbu křídami i uměleckou techniku zvanou frotáž. Výuku v přírodě si většina studentů oblíbila a už se opět těší na nějakou další hodinu mimo školní lavice.

První zkušenost s malbou v přírodě získala většina studentů už loni na podzim. Za slunného jarního počasí je ovšem výuka v přírodě oslovila mnohem víc. „Výtvarka venku byla velmi příjemná. Každý si vybral nějaké místo v okolí školy a tam pracoval. Pouštěli jsme si u toho písničky a čas nám utíkal mnohem rychleji než ve třídě v lavici,“ pochvaluje si netradiční výuku Sofie Kratochvílová, studentka třídy S1C. „A technika frotáže mi připadá hodně zajímavá,“ dodává studentka.

„Frotáž je umělecká technika kopírování, respektive přenášení reliéfní struktury na papír. Podobné jsou techniky kopírování povrchů v angličtině označované jako brass rubbing a stone rubbing,“ vysvětluje učitelka výtvarné výchovy Martina Tichá. „Většinu studentů frotáž docela zaujala. Bylo to podobné jako s kresbami křídou. Nejprve se studentům vůbec nechtělo opustit budovu školy a výuka venku jim připadala nekomfortní. Nakonec bylo nejtěžší je dostat zpátky do školy,“ uzavírá Tichá.