Připravujeme studenty na praxi i budoucí život

JANA SCHUPPLEROVÁAktuálně

Výuka profilového předmětu Zdravotní nauka na oboru Sociální činnost je už od 1. ročníku zaměřena nejen na teoretické poznatky, ale také na praktické procvičování. Studenti se učí správně poskytnout první pomoc, měřit krevní tlak nebo zvládnout obvazovou techniku. Získané dovednosti využijí nejen při povinné praxi v zařízeních sociální péče a v budoucím profesním životě, ale i ve svém soukromí.

Předmět Zdravotní nauka je založen na názornosti a je výrazně orientován na praxi. Dovednosti, které si v jeho rámci studenti osvojují, se jim budou hodit po celý život: zásady první pomoci, obvazová technika či měření fyziologických funkcí. „Poznatky získané v tomto předmětu určitě využiju už o letošních prázdninách. Pojedu totiž jako instruktorka na tábor a první pomoc nebo obvazování ran se určitě budou hodit,“ říká studentka 1. ročníku Kristýna Kopalová.

Zdravotní nauka patří k odborným předmětům vyučovaným od 1. do 3. ročníku. „Rozvíjí odborné znalosti studentů ve třech oblastech: přímé péče o klienta, respektování vývojových a zdravotních omezení klientů  a bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci,“ vysvětluje učitelka Lenka Strašáková.  „Studenti získávají nejen teoretické vědomostí, ale i praktické dovednosti, které mohou uplatnit v každodenním životě,“ doplňuje vyučující.

Všechny naše studijní obory jsou úzce propojeny s praxí, studenti obvykle mají dvoutýdenní souvislou praxi buď ve 2. a 3. ročníku, nebo ve 3. a 4. ročníku. Výjimkou je obor Sociální činnost, kde praxe probíhá ve 2., 3. i 4. ročníku. Ve 2. ročníku jde o průběžnou praxi, kde se na pracovišti střídají po dvou týdnech dvojice žáků po celou dobu školního roku, ve 3. a 4. ročníku pak praxe probíhá ve dvou týdnech určených školou pro všechny studenty najednou.