Zapojili jsme se do Jaderné maturity 2023

JANA SCHUPPLEROVÁAktuálně

Ve dnech 24. až 26. května se studenti naší školy oboru Informační technologie Petr Císař, Marek Jan Čermák, Matěj Janíček a Lukáš Pokreis zúčastnili třídenní stáže pro studenty partnerských středních škol Skupiny ČEZ, která probíhala přímo v areálu jaderné elektrárny v Dukovanech. Studenti měli jedinečnou příležitost si poslechnout zajímavé přednášky o jaderné energetice a seznámit se s fungováním jaderné elektrárny v praxi.

Účastníky stáže čekal v Dukovanech velice pestrý program. Vyslechli si nejen odborné přednášky o jaderných reaktorech, o fungování primárního a sekundárního okruhu jaderné elektrárny nebo o radiační ochraně, ale navštívili také strojovnu, sklad použitého paliva nebo simulátor blokové dozorny, který slouží k výcviku zaměstnanců. „Prohlídka všech provozů elektrárny byla velmi zajímavá. Asi nejvíc mě zaujal trenažér pro školení operátorů elektrárny,“ přiznává student Petr Císař.

V rámci přednášek a besed nechybělo ani téma výstavby nového jaderného bloku, které je v současnosti mimořádně aktuální. „Na stáž jsem se přihlásil proto, že se zajímám o jadernou energetiku a její budoucnost. Zároveň jsem byl zvědavý, jak to v provozu jaderné elektrárny vypadá,“ vysvětluje Petr Císař. „Jadernou maturitu bych určitě doporučil všem zájemcům o technické obory, protože to byla opravdu dobrá zkušenost, a jsem rád, že jsem se této stáže mohl zúčastnit,“ doplňuje.

Jaderná maturita je každoročně výbornou příležitostí pro studenty, jak navázat spolupráci s elektrárnou a ověřit si své představy o práci v jaderném provozu. V letošním roce se díky rostoucímu zájmu studentů koná v Dukovanech hned třikrát: kdo nestihl dubnový či květnový termín, má ještě možnost v červnu. Akce je primárně určena pro studenty partnerských středních škol Skupiny ČEZ, zájemci z jiných škol musí svůj zájem o jadernou energetiku doložit např. účastí ve fyzikální olympiádě nebo nějaké technické soutěži.