Přednáška plná příběhů nejen z Domova Vlčí mák

JAN ŠTĚRBAAktuálně

Ve středu 22. listopadu se na naší škole konala přednáška na téma „Péče o seniory“, jíž se zúčastnili studenti čtvrtého ročníku oboru Sociální činnost. Přivítali jsme mezi námi vzácnou návštěvu v osobě našeho bývalého studenta Marka Kolaříka. Ten nyní pracuje jako sociálně-aktivizační pracovník v Domově Vlčí mák, jenž je součástí Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Studentům představil svoji práci rovněž prostřednictvím série autorských fotografií, které pořídil právě v Domově Vlčí mák. Tentokrát tedy k našim studentům promlouvaly hlavně fotografie, které mnohdy vydají za tisíc slov.

U každé z fotografií si studenti mohli poslechnout osobní a velice poutavé příběhy válečných veteránů či jejich nejbližších. Vyslechnuté příběhy nám ukázaly, že práce s lidmi vyžaduje určité osobní kvality. Marek Kolařík zcela přirozeně studentům popisoval, v čem spočívá náplň jeho práce a jakým způsobem náročnost svojí profese dokáže zvládat. Šlo o krásnou ukázku osobního zájmu, empatie, vlídnosti i smyslu pro humor jakožto vlastností nepostradatelných v sociální oblasti. Tato přednáška byla navíc silnou připomínkou toho, za co bychom jako společnost měli být válečným veteránům vděčni.

V závěru přednášky Marek studentům promítnul video vzkazy, které přímo pro naše studenty nahrál se svými klienty Domova Vlčí mák. Především studentům přáli žít v míru, bojovat za pravdu a vážit si vzdělání. Studentka Denisa Křížová přednášku ohodnotila s nadšením: „Přednáška se nám moc líbila! Dovolila bych si říci, že byla ta nejkrásnější, jakou jsme kdy ve škole měli. Dozvěděli jsme se o životních příbězích klientů z Domova. Dokonce nám poslali i video vzkazy.“


Domov Vlčí mák v sobě snoubí dvě sociální služby, a to domov pro seniory a domov se zvláštním režimem, kde klientům poskytují důstojné prostředí a komplex služeb je specializován především na válečné veterány. Domov je jedním ze dvou zařízení tohoto charakteru v naší zemi. Toto zařízení je také držitelem certifikátu Vážka, který poskytuje Česká alzheimerovská společnost. Naši studenti tak mohli poznat, jak vypadá opravdu kvalitní péče o člověka s Alzheimerovou chorobou či jiným typem demence.