Poznali jsme práci soudu

JANA SCHUPPLEROVÁAktuálně

Minulé pondělí se naši studenti 3. ročníku oboru Sociální činnost zúčastnili trestního soudního řízení u Městského soudu v Brně. Jednalo se o hlavní líčení se ženou obžalovanou ze dvou přečinů: ublížení na zdraví z nedbalosti a neposkytnutí pomoci při dopravní nehodě. Průběh jednání byl velmi zajímavý a studenti měli jedinečnou možnost sledovat práci státního zástupce, obhájce i soudce a rozšířit si tak svoje znalosti z předmětu Právo.

Studenti se na exkurzi do Justičního areálu těšili už předem, a jak mnozí přiznávají, realita nakonec překonala jejich očekávání a návštěvu soudu si opravdu užili. Příjemně je překvapila například uvolněná atmosféra, která během líčení panovala. „Občas bylo náročné udržet smích, jelikož pan soudce i  mnozí svědci měli úsměvné až vtipné poznámky,“ vysvětluje studentka Anna Janella Fego.

Samotné líčení bylo sice poměrně zdlouhavé, ale zároveň to pro studenty byla nová zkušenost, jíž si cení. „Projednávaný soudní případ nás velmi zaujal. Byl ale bohužel mimořádně komplikovaný, takže jednání bylo odročeno a nebyl vynesen rozsudek. Určitě se ale pokusíme zjistit, jak případ nakonec dopadne,“ říká studentka Sabina Křížová.

Městský soud sídlí od roku 2009 v nově vybudovaném Justičním areálu Brno na Polní ulici. Vykonává soudnictví na území statutárního města Brna, jako soud prvního stupně provádí soudní řízení ve věcech trestních, občanskoprávních, exekučních, dědických a ve věcech opatrovnických. Městský soud je soudem okresním, proti jeho rozhodnutím se lze tedy odvolat ke Krajskému soudu v Brně, který sídlí v Justičním paláci na Rooseveltově ulici.