Dosáhneme i na státní zkoušku z psaní všemi deseti

JANA SCHUPPLEROVÁAktuálně

Naše studentka 4. ročníku oboru Sociální činnost Marie Řehůřková složila v Národním pedagogickém institutu (NPI) v Praze státní zkoušku z psaní na klávesnici a zpracování textu na počítači, a to s výborným prospěchem v obou částech. Zúročila tak svoje dovednosti získané během studia v předmětech Technika administrativy a Praktická cvičení. Absolvování zkoušky studentce výhledově pomůže při uplatnění na trhu práce, neboť zkouška je garantována přímo ministerstvem školství a certifikát vydaný NPI dává jeho držitelům značnou výhodu při pracovních pohovorech.

Zkoušku skládala studentka 19. ledna v Praze v Národním pedagogickém institutu a na výsledek musela čekat dlouhé čtyři týdny. Přesto nepodléhala zbytečné nervozitě. „Psaní na klávesnici mi šlo ve škole velmi dobře, takže jsem si byla jistá, že jsem zkoušku určitě udělala,“ říká Marie Řehůřková, která se nyní připravuje na přijímací zkoušky na Mendelovu univerzitu, obor Profesní zemědělství, a zvládá až 272 úhozů za minutu.

K výbornému výsledku u zkoušky pogratuloval studentce i ředitel naší školy Aleš Ruda. Ocenil její cílevědomost a zároveň jí popřál hodně štěstí u přijímacích zkoušek na vysokou školu. Zdůraznil také, že by byl velmi rád, kdyby bylo výhledově opět možné zkoušku z psaní na klávesnici konat přímo v naší škole. „Nezbytnou podmínkou je ale dostatečný počet zájemců z řad našich studentů,“ dodává ředitel.

Národní pedagogický institut ČR je organizací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Zajišťuje přenos vzdělávacích inovací do školské praxe v regionech, vytváří rámcové vzdělávací programy a poskytuje metodickou podporu školám. Působí rovněž jako renomovaná zkušební instituce pro konání státních zkoušek z psaní na klávesnici, těsnopisu a zpracování textu.