Pořádáme workshopy pro žáky ZŠ   

PurkyňkaAktuálně

V rámci Projektu Implementace KAP JMK II, do něhož je naše škola zapojena, k nám  minulé úterý zavítali žáci posledních ročníků základní školy na Křídlovické ulici v Brně. Strávili příjemné a hlavně poučné dopoledne v učebnách odborného výcviku a postupně plnili 13 zajímavých úloh z oblasti slaboproudé i silnoproudé elektrotechniky. Cílem této aktivity je podpora zájmu žáků ZŠ o studium technických oborů.

O tom, že elektrotechnika může být velice zajímavá, se u nás žáci základní školy Křídlovická přesvědčili na vlastní oči. Během workshopu plnili v rámci dvoučlenných družstev praktické úlohy z elektrotechniky a vyzkoušeli si práci s řadou elektrických přístrojů. Po vyřešení každého úkolu získávali další šifru, díky níž obdrželi elektrické součástky nebo jiné předměty či nápovědy, které využili při řešení dalších úloh. Pokud správně vyřešili všechny úkoly, získali schéma, jak zapojit elektrické součástky do kontaktního nepájivého pole, a uvést tak do chodu generátor zvuku. Ten začal vydávat tóny, z čehož měli úspěšní řešitelé pochopitelně radost.

Autorem jednotlivých úloh je Zbyněk Lecián, jeden z našich učitelů odborného výcviku, jehož vymýšlení zajímavých úloh z oblasti elektrotechniky baví. „Rád připravuji soutěžní úkoly a mám vždy radost, když vidím, že žáky opravdu zaujaly,“ říká Zbyněk Lecián. „K úlohám, které žákům v rámci tohoto workshopu připadaly nejzajímavější, patřilo luštění kódu v morseovce pomocí propojení laserového paprsku, zrcadla a fotovoltaického panelu, výroba elektřiny a slaboproudé i silnoproudé pexeso. Při jedné z úloh žáci také pracovali s Braillovým písmem a mnozí byli mnozí překvapeni, jak těžké to mají nevidomí lidé,“ dodává Lecián.

Sdílení pedagogů, odborných učeben a laboratoří a příklady dobré praxe patří mezi aktivity  Projektu Implementace KAP JMK II, který je realizován od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2023 Jihomoravským krajem a naše škola je jedním z partnerů projektu. „Cílem našich workshopů je podpora polytechnického vzdělání žáků ZŠ pro dvě partnerské školy, v našem případě pro ZŠ a MŠ Brno, Merhautova a ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická,“ vysvětluje Ing. Renata Řezáčová, zástupkyně naší školy pro odborný výcvik. Žáky z partnerských ZŠ u nás kromě workshopu z praktické výchovy čeká také workshop ve fyzice, součástí aktivity jsou i přednášky našich vyučujících fyziky na základních školách.