Navštívili jsme Hospic svaté Alžběty

JANA SCHUPPLEROVÁAktuálně

Minulý týden navštívili naši studenti  4. ročníku oboru Sociální činnost Hospic svaté Alžběty v Brně. Získali základní informace o jeho provozu i organizačních záležitostech spojených s paliativní péčí, která je zde poskytována nevyléčitelně nemocným lidem, a blíže se seznámili  s podstatou práce sociálních pracovníků a pracovníků  v sociálních službách. Exkurze se konala v rámci předmětu Sociální péče a získané poznatky studenti uplatní nejen ve výuce, ale výhledově také v praxi.

Na začátku exkurze čekala studenty krátká přednáška o možnostech zdravotnického zařízení v oblasti paliativní péče a poté následovala prohlídka rozsáhlého areálu hospice. „Když jsme procházeli chodbami, měla jsem trochu divný pocit. Prostředí je sice velmi pěkné a personál milý, ale přece jen je člověku líto, že nevyléčitelně nemocní tu vlastně čekají na smrt,“ říká Zdeňka Klouparová, studentka třídy S4B.

Vrchní sestra Hana Ondříková, která se studentům po celou dobu exkurze věnovala, jim také vysvětlila, jak neocenitelná je pro hospic pomoc dobrovolníků nebo studentů na praxi, a pochválila naše dvě studentky ze třídy S4C, které byly v hospici na praxi v září, za jejich ochotu a přístup k práci. „Byla bych ráda, kdyby k nám i v příštím školním roce zavítali vaši studenti na praxi,“ uzavřela téma praxí vrchní sestra.

Přestože mnozí studenti přicházeli do hospice s obavami, co je čeká, odcházeli nakonec pozitivně naladěni. Pochopili, jak důležitá je práce zdejších zaměstnanců a ocenili také jejich přístup k nevyléčitelně nemocným. „Personál v hospici je velmi příjemný a má krásný přístup ke klientům,“ konstatovala naše studentka Tereza Filousová.

Hospic svaté Alžběty je nestátní zdravotnické zařízení, které poskytuje komplexní paliativní péči nemocným v pokročilých a terminálních stádiích nevyléčitelných onemocnění a nabízí rovněž psychickou, sociální a duchovní pomoc pacientům i jejich rodinám. Původně provozoval hospic od roku 1998 Masarykův onkologický ústav, o čtyři roky později ho převzalo Občanské sdružení Gabriela, o. s.