Navštívili jsme Den otevřených dveří na VUT

JANA SCHUPPLEROVÁAktuálně

V pátek 20. ledna navštívili naši studenti 4. ročníku oboru Slaboproudá elektrotechnika v rámci Dne otevřených dveří Ústav automatizace a měřicí techniky na Fakultě elektrotechniky VUT v Brně. Dozvěděli se zde potřebné informace o přijímacích zkouškách a studijních programech a nahlédli i do špičkově vybavených laboratoří a specializovaných učeben. Exkurze se jim velmi líbila a někteří se už nyní těší na to, až se se na FEKT vrátí v příštím školním roce už jako studenti 1. ročníku.

Po příchodu na Fakultu elektrotechniky čekala studenty krátká přednáška o oboru Automatizace a měřicí technika. Kromě informací o přijímacím řízení se také dozvěděli, že studium tohoto oboru rozvíjí logické myšlení, samostatnost, schopnost týmové práce i kreativitu. Po přednášce byli studenti rozděleni do menších skupin, aby si mohli prohlédnout vybrané laboratoře.

V laboratoři počítačového vidění si studenti velmi ochotně vyslechli odborný výklad o kamerách, které sledují a detailně vyhodnocují silniční dopravu, např.  plynulost provozu nebo rychlost vozidel. „Ukázali nám kamery, které snímají SPZ. Líbilo se mi, že nám vše vysvětloval člověk, který se na vývoj těchto kamer přímo podílel,“ říká náš student Rostislav Pelc, který si jako studijní zaměření pro 3. a 4. ročník vybral Řídicí a informační systémy.

Asi nejvíce studenty zaujala Laboratoř robotiky, Průmyslu 4.0, v níž je upoutal robotický nápojový automat a jeho programování a jejich pozornosti neuniklo ani robotické rameno firmy FANUC. „Prohlídka všech laboratoří byla pro nás hodně zajímavá. Některé laboratorní úlohy nám promítali, jiné ukázali naživo. A kdo chtěl, mohl si vyzkoušet i měřicí přístroje,“ uzavírá Den otevřených dveří na VUT Lukáš Javorek, náš student zaměření Všeobecná elektrotechnika.