Zahájení týmových prací

JANA SCHUPPLEROVÁAktuálně

Minulou středu byla zahájena týmová projektová výuka našich studentů 3. ročníku oboru Informační technologie. Jejím prostřednictvím se studenti učí pracovat s nástroji podporujícími spolupráci, rozvíjejí své komunikační dovednosti a schopnost týmové spolupráce. Každý z téměř 30 týmů pracuje na jiném zadání, týmy jsou většinou tvořeny studenty více specializací a všichni členové mají v rámci svého týmu na starost konkrétní úkoly. Na realizaci svých projektů budou studenti pracovat po celé druhé pololetí a výsledky týmových prací budou prezentovat před koncem školního roku.

Zahájení týmových prací na naší škole se zúčastnil Lukáš Oborský, Senior Global Leader z firmy Kyndryl, který studenty blíže seznámil s výhodami i úskalími týmové spolupráce. Jeho rady jsou pro naše studentské týmy velmi cenné, neboť pan Oborský učí Teamwork i v rámci Kyndryl Leadership Academy.

„Zaměření jednotlivých úkolů zní velice zajímavě, osobně se už těším na spolupráci se svým týmem,“ říká náš student Michal Myška, který si jako svoje studijní zaměření vybral Programování a databáze. Vystoupení odborníka z Kyndrylu a rady, které studentům poskytl, hodnotí velmi kladně: „Pan Oborský byl velmi sympatický a předvedl nám základy dobré spolupráce.“

„Hlavním cílem týmových prací je minimalizovat poměrně častý problém ajťáků: menší komunikační dovednosti a schopnost a ochotu být kvalitním článkem týmu,“ vysvětluje učitelka Lenka Hrušková, hlavní organizátorka týmových prací. „A právě schopnost dobře pracovat v týmu je často tím, co budoucí zaměstnavatelé nejvíce oceňují. Dlouhodobá týmová práce navíc učí studenty dobře si rozvrhnout čas, pracovat na úkolu samostatně, aktivně si vyhledávat zdroje a řešení a nakonec také výsledek své práce obhájit,“ uzavírá Hrušková.