Navštívili jsme Centrum Kociánka

Petr ČížekAktuálně

Ve středu 22. 6. navštívili naši žáci 3. ročníku oboru Sociální činnost brněnské Centrum Kociánka. Rozlehlým areálem této státní příspěvkové organizace žáky provedla vždy usměvavá a ochotná Mgr. Tereza Bízová, s níž si mnozí z nich domlouvají i praxi na 3. nebo 4. ročník. Dvouhodinová exkurze proběhla v rámci předmětu Sociální péče a díky pestrému programu utekla jako voda.

Během návštěvy Kociánky si žáci prohlédli Domov pro osoby se zdravotním postižením, denní stacionář Kopretina a týdenní stacionář a seznámili se i s dalšími službami, které toto centrum poskytuje. Osobně se také setkali s jeho klienty, z nichž mnozí projevili zájem se našim žákům představit a potřást si s nimi rukou. „Bylo vidět, že klienti Kociánky mají velkou radost, že získali nové známé,“ říká Sára Beránková, jedna z našich žákyň.

Asi nejvíce zaujaly žáky sociálně terapeutické dílny (např. textilní, farmářská, zahradní nebo kreativní) a třída S3B jasně ukázala, že má srdce na pravém místě: zakoupením výrobků z textilní dílny totiž finančně podpořila zařízení i samotné klienty. „Nemohu uvěřit tomu, že ta krásná taška, kterou držím v ruce, se bere jako nepodařený výrobek,“ obdivovala naše žákyně Martina Svobodová zakoupenou věc. „Všechny vyrobené věci jsou nádherné,“ doplnila její spolužačka Anička Motyčková.

Vzhledem k vesměs kombinovanému tělesnému, smyslovému i mentálnímu postižení je práce s klienty Kociánky velmi náročná a vyžaduje velkou trpělivost. Naši žáci proto dávají před zaměstnanci tohoto zařízení pomyslně klobouk dolů, neboť navzdory tomu, že péče o postižené lidi je nedoceněná jak finančně, tak společensky.

Zaměstnance Kociánky jejich práce baví a za nic na světě by ji nevyměnili. Centrum Kociánka slouží postiženým lidem už více než 100 let. Poskytuje jim komplexní zdravotnickou péči, podporuje je ve vzdělávání a pomáhá jim zvýšit možnost uplatnění na trhu práce nebo na chráněném pracovním místě.

Součástí služeb Kociánky je také podpora a pomoc pečujícím osobám, pro které je někdy celoživotní péče o člena rodiny psychicky i fyzicky vysilující.